Fra Statholderarkivet.
Jordebøker 1624-26 - Utvalgte originaler med avskrifter
Allodial farm owners 1624-26 - Selected originals with transcriptions


Stattholderens befatning med jordeiendom som skulle beskattes og med krongods som skulle selges, førte til at det ble utarbeidet jordebøker over både offentlig og privat gods. Jeg har her tatt med utdrag fra Adels- og odelsjordebøkene 1624-26 for Akershus len og noe for Idd og Marker len. Den yngste bestanddelen består av jordebøker utarbeidet ved krongodssalgene etter den store nordiske krig.

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

B  Akershus len (1624 - 1626)  Pakke 8  XXII

1 Needre Romeriges Fougderj

Fett Prestegieldt
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Thostenn Suindall Ole Tallaksen Svindal Nordre
< 1578 - ~1628
Fett Prestegieldt, folio 80

Høelands Prestegieldtt
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Thorchild Botner
Euind Jellebøll
Gulbrand Hallesen Botner
< 1565 - ~1613
Høelands Prestegieldtt, folio 82
1624
Arne Doltorp Arne Olluffsen Daltorp/Sandager
< 1569 - ~1646
Høelands Prestegieldtt, folio 83
1624
Christopher Suoprim Christopher Soprim
< 1580 - > 1634
Høelands Prestegieldtt, folio 84
1624
Byrger Biertnes Borger Bjerkenes Søndre
< 1580 - ~1625
Høelands Prestegieldtt, folio 84
1624
Hellie Berissiøe Halle Gundersen Bergsjø
~ 1582 - ~1660
Høelands Prestegieldtt, folio 84-85
1624
Lauritz Kiønnestadt Laurits Nielsen Kinnestad
< 1590 - > 1654
Høelands Prestegieldtt, folio 86
1624
Euind Nadem Even Christophersen Nadem Søndre/Soprim
< 1595 - ~1660
Høelands Prestegieldtt, folio 89

Ennebach Sognn
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Amund Bye Amund Bye
< 1560 - ~1633
Ennebach Sognn, folio 91
1624
Østenn Tobbell Halvord Akselsen Østenbøl Store
< 1595 - ~1628
Ennebach Sognn, folio 92
1624
Halduor Østenbøel Halvord Akselsen Østenbøl Store
< 1595 - ~1628
Ennebach Sognn, folio 95

Uhrschoug Prestegieldt
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Euind Hougrimb Odd Haugrim
< 1585 - ~1600
Uhrschoug Prestegieldt, folio 98

2 Øffre Rommerige och Solør

Oudallenn S.
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Hanns Semb Rønnaug Semb
< 1590 - > 1672
Oudallenn Sognn, folio 119

Neß Sougenn
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Amunnd Mørdre Amund Oddsen Halvorsrud/Mørdre Østre
< 1600 - ~1633
Neß Sougenn, folio 123
1624
Hellge Findholltt Ellef Torbjørnsen Finholt
< 1577 - 1654
Neß Sougenn, folio 123

6 Follug Fougderj

Aas Prestegieldtt
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Amundt Hallangh Amund Bjørgulfsen Hallangen Nordre
< 1595 - 1650
Aas Prestegieldtt, folio 433

Neßoddens Prestegieldt
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Jon Oppegaardt Bjørgulf Oppegaard
< 1580 - ~1617
Neßoddens Prestegieldt, folio 445

8 Heggenn och Frølanndz Schibrede

Trøgstadtt Prestegielld
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Lauritz Aslerud Lauritz Rolfsen Aslerud Vestre
< 1590 - ~1630
Trøgstadtt Prestegielld, folio 484
1624
Iffuer Setter Iffuer Sjøfarsen Sæther Søndre
~1570 - 1646
Trøgstadtt Prestegielld, folio 486
1624
Børger Schibßsrud Borger Baardsen Skibsrud/Brødremoen Vestre
< 1578 - 1651
Trøgstadtt Prestegielld, folio 487
1624
Effuind Agnes Effuen Torchilsen Agnes
< 1600 - ~1628
Trøgstadtt Prestegielld, folio 487-88
1624
Baard Høenntorp Baard Høntorp Vestre
~1579 - 1660
Trøgstadtt Prestegielld, folio 493
1624
Christopher Setter Peder Bergersen Sæther Nordre
~1642 - 1728
Trøgstadtt Prestegielld, folio 494
1624
Brynulff Jørenntued Brynild Jørntvet Nordre
< 1599 - >1645
Trøgstadtt Prestegielld, folio 494
1624
Halldwor Huamer Johannes Hansen Hvammer
~1644 - ~1703
Trøgstadtt Prestegielld, folio 494

Eedsberg Prestegielld
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Suenning Berger Svenning Haraldsen Berger Østre
< 1598 - > 1629
Eedsberg Prestegielld, folio 509
1624
Henndrich Slettner Henrik Hansen Sletner
~1547 - 1627
Eedsberg Prestegielld, folio 513
1624
Raßmus Moenn Rasmus Reiersen Nord-Moen Søndre
< 1577 - 1641
Eedsberg Prestegielld, folio 513
1624
Christenn Myßenn Christen Hansen Mysen Søndre
< 1590 - ~1631
Eedsberg Prestegielld, folio 514
1624
Brynnulff Opsall Brynild Opsahl
< 1589 - ~1636
Eedsberg Prestegielld, folio 515
1624
Størcker Aaß Størker Aas Vestre
< 1580 - 1642
Eedsberg Prestegielld, folio 518

Aschimb Prestegielld
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Stehenner Hull Steener Bunes Nordre/Hoel Store
~1580 - 1650
Aschimb Prestegielld, folio 518
1624
Rollff Aaßer Rolf Aslachsen Egeberg Nordre/Aaser Søndre
< 1624 - ~1629
Aschimb Prestegielld, folio 518
1624
Lauritz Romb Torgaut Joensen Rom Nordre
< 1560 - ~1618
Aschimb Prestegielld, folio 520
1624
Guttull Giellestad Guttul Bjørnsen Gjellestad
< 1598 - ~1655
Aschimb Prestegielld, folio 522
1624
Ehrland Drambstad Knud Biørnsen Dramstad
1646 - 1739
Aschimb Prestegielld, folio 526

10a Bragenes 1624

Røgenn Sogenn
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Hanns Aaraaß Bjørgulf Oppegaard
Hans svigerfar
< 1580 - ~1617
Røgenn Sogenn, folio 567
1624
Hanns Sundbye Bjørgulf Oppegaard
Hans sønn
< 1580 - ~1617
Røgenn Sogenn, folio 567
1624
Lauritz Vear Lauritz Vear
< 1593 - < 1634
Røgenn Sogenn, folio 568
1624
Doreth Bøelstad Truls Bølstad
- ~1599
Røgenn Sogenn, folio 570

10b Braggenes 1626

Røggen Souggen
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1626
Dorett Bølstad Truls Bølstad
- ~1599
Røggen Souggen, folio 604

D  Idd og Marker len med Skjeberg, Ingedal og Våler (1624 - 1626)  Pakke 9  XXIV

1 Ide och Marker Leen 1626

Aremark Sogen
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1626
Odd Bøn Odd Gundersen Bøen Nordre
< 1585 - ~1650
Aremark Sogen, folio 18b

Øemark Sogen
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1626
Helle Annonbye Helge Tordsen Anundbye
~1572 - < 1653
Øemark Sogen, folio 23

Ouers Marker Sogen
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1626
Erich Østenbye Erich Amundsen Østenbye
~1575 - > 1664
Ouers Marker Sogen, folio 29b

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.