Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

B  Akershus len  Pakke 8  XXII

1 Needre Romeriges Fougderj - Høelands Prestegieldtt
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Thostenn Suindall Ole Tallaksen Svindal Nordre
< 1578 - ~1628
Fett Prestegieldt, folio 80

Adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Høelands Prestegieldtt i Needre Romerige Fougderj.
Thostenn Suindall,
    Biennes(?) - 7 lispd Thunge


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.