Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

D  Idd og Marker len med Skjeberg, Ingedal og Våler (1624 - 1626)  Pakke 9  XXIV

1 Ide och Marker Leen 1626 - Aremark Sogen
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1626
Odd Bøn Odd Gundersen Bøen Nordre
< 1585 - ~1650
Aremark Sogen, folio 18b

Adels- og odelsjordebøker fra 1626 for Aremark Sogen i Idd og Marker len.
Odd Bøns Jordguotz
    Wdj Bønn i Aremark Sogenn, som Hand paaboehr, Odelsguotz - 3 huder, - Bøxell
    Wdj Sollerøed i Øemark, Odelsguotz - 1 pd 6 lispd - med Bøxell
    Wdj Nedre Santorp i Øemark Odelsguotz - 1 fiering miell, - Jngen Bøxell
    Wdj Stomperøed i Høllandtt. Odelsguotz - 1 fiering miell, - Jngen Bygßell
    J Thøyen i Hølland Odelsguotz Odelsguotz - ½ schiph miell, Jngen Bøxell
    Wdj Bergstrøm i Aremark Sogen Odelsguotz - 1 hud schyld.. - Bøxßell
    Wdj Torp i Æignes(?) Sogenn, Panteguotz - ½ schiph miell, - Bøgßell
    Wdj Espelund i Aremark Sogen, Odelsguotz - 15 lispdh miell - Bøgßel
    Wdj Nedre Østensvig Odelsguotz - 4 Kalfhueder - Jngen Bøxßel
    Wdj Vester Ystehie paa Fedtt Odelsguotz - 1½ tøne Korn, - med Bøxell
I Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1626 for Idd og Marker fogderi er alle jordparter angitt som odels- pante- eller kjøpegods. Etter den tids lovregler var hevds- og løsningstiden 30 år, slik at oppgitt odelsgods skulle ha vært i slektens eie fra senest 1594 med mindre makeskifte odel mot odel senere hadde funnet sted.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.