Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

B  Akershus len  Pakke 8  XXII

10a Bragenes - Røgenn Sogenn
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Hanns Aaraaß Bjørgulf Oppegaard
Hans svigerfar
< 1580 - ~1617
Røgenn Sogenn, folio 567

Adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Røgenn Sogenn i Bragenes.
            Røgenn Sogenn.
            Jordeigendis Bønder.

Hanns AarAaßis Guods
    wdj AarAas - 1½ pund Salt
    Schoffterud - ½ pund salt
    Groøenn - 7½ Lißpd salt
    Myre - 1 færing salt.
    Syttinglid - 1 færing salt.
    Setter paa Huorumb - 15 lißpd salt.
    Gißlerud - 15 Lißpd salt.
    Krogsrud - 1½ pund Meell.
    Mørklebye - 15 Lißpd meell.
    Grøtterud - ½ pund meell.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.