Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

D  Idd og Marker len med Skjeberg, Ingedal og Våler (1624 - 1626)  Pakke 9  XXIV

1 Ide och Marker Leen 1626 - Ouers Marker Sogen
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1626
Erich Østenbye Erich Amundsen Østenbye
~1575 - > 1664
Ouers Marker Sogen, folio 29b

Adels- og odelsjordebøker fra 1626 for Ouers Marker Sogen i Idd og Marker len.
Erich Østenbyes Jordguotz
    Wdj Østenby Hand paaboehr, Odelsguotz - 2 huder 3½ kalvschind - Bøgsel
    Wdj Heen i Øffsmarker, PanteGuotz - 7 lispd miell, Ingen Bygsell
    Wdj Grimsrøed i Trøgstad Sogenn, Pantegotz - 7 lispd miell, Ingen Bøxel
    Wdj Brorøed i Øemark Sogenn, Panteguotz - 2½ lispd miell, Ingen Bøxel
I Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1626 for Idd og Marker fogderi er alle jordparter angitt som odels- pante- eller kjøpegods. Etter den tids lovregler var hevds- og løsningstiden 30 år, slik at oppgitt odelsgods skulle ha vært i slektens eie fra senest 1594 med mindre makeskifte odel mot odel senere hadde funnet sted.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.