Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

B  Akershus len  Pakke 8  XXII

1 Needre Romeriges Fougderj - Høelands Prestegieldtt
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Thorchild Botner
Euind Jellebøll
Gulbrand Hallesen Botner
< 1565 - ~1613
Høelands Prestegieldtt, folio 82

Adels- og odelsjordebøker fra 1624 for H°elands Prestegieldtt i Needre Romerige Fougderj.
Høelands Prestegieldtt
    Odels Schattebønders Guods i samme Sogn er Angiffuen som Effterfølger,
Thorchild Botner tilkommer wdj samme
    Gaardt - 3 pd Thunge.
    Vdj Foßer - 3 fxr: [fjerding] Thunge.
  3½ pd 1 fxr: Thunge.
Euind Jellebøll Wdj
    Samme Gaard - 1 pund Thunge.
    Ou - 1½ pd Thunge.
    Huebredt - ½ pd:
    Sønnsteberg - 1 fxr:
    Lørenn - 3 B:pd Smør.
  3 pd 1 fxr: Thunge - 3 B:pd Smør.

Skifte etter Gulbrand ble avholdt den 2. oktober 1613.
Det er trolig at brødrene Gulbrand og Eivind nedstammer fra Eivind Gyrdsson (født ca. 1400 og levde i 1448) og at Eivind er oppkalt etter ham. Denne Eivind Gyrdsson ble trolig eier av både Botner og O etter sin brors død en gang etter 1448. Det er mulig at gårdene senere har blitt holdt sammen slik at det i hver generasjon har vært Ún eier av begge gårdene.
Etter at Gulbrand døde ble Botner overtatt av sønnen Torchild fra hans første ekteskap med Aase, mens hans bror Eivind fortsatt drev Jelløbøl frem til sin død omkring 1628.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.