Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

B  Akershus len  Pakke 8  XXII

1 Needre Romeriges Fougderj - Høelands Prestegieldtt
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Arne Doltorp Arne Olluffsen Daltorp/Sandager
< 1569 - ~1646
Høelands Prestegieldtt, folio 83

Adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Høelands Prestegieldtt i Needre Romerige Fougderj.
Arne Doltorp Eiger i samme
    Doltorp - 1 pd Thunge.
    Bolstad - 15 lispund.
    Kiølstad - ½ schippd.
    Moßeuigenn [i Marker] - 1 pd.
    Euindrud - 1 fxr: [fjerding]
    Berg - ½ pund.
4 pund Thunge.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.