Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

B  Akershus len  Pakke 8  XXII

6 Follug Fougderj - Neßoddens Prestegieldt
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Jon Oppegaardt Bjørgulf Oppegaard
< 1580 - ~1617
Neßoddens Prestegieldt, folio 445

Adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Neßoddens Prestegieldt i Follug Fougderj.
        Nessoddens Prestegieldtt
        Fornembste Odelsbønders Guods
        Er effterfølgende,
Jon Oppegaardt er Eigendis wdj
    Sperrebotten [i Våler] - 2 pd Kornn
    Foß [i Ski] - 15 Lispd Miell
    Søndre Setter - ½ pd Miell
    Ask [i Røyken] - ½ pd Miell
    Nordbye - ½ pd Miell
    Wlderenn [Ullern i Aker] - 1 pd Miell
5 schippd 5 lispd Thunge


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.