Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

B  Akershus len  Pakke 8  XXII

10a Bragenes - Røgenn Sogenn
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Doreth Bøelstad Truls Bølstad
- ~1599
Røgenn Sogenn, folio 570

Adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Røgenn Sogenn i Bragenes.
            Røgenn Sogenn.
            Jordeigendis Bønder.
            
Doreth Bøelstads Guods
    wdj Landfald i Lier - 6 lißpd Kornn.

10b Braggenes - Røggen Souggen
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1626
Dorett Bølstad Truls Bølstad
- ~1599
Røgenn Sogenn, folio 604

Adels- og odelsjordebøker fra 1626 for Røggen Sougenn i Braggenes.
            Røgenn Sogenn.
            Jordeigendis Bønder.
            
Doreett Thrugalsdaatter tilhollendes paa
    Bølstad; Wdj Landfald - 6 Lißpund Kornn,
        Deraff til Roeßtieniste 5½ ort 8½ sh.
        Och Aarigtt geltt - 3 Sh.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.