Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

B  Akershus len  Pakke 8  XXII

1 Needre Romeriges Fougderj - Ennebach Sognn
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Amund Bye Amund Bye
< 1560 - ~1633
Ennebach Sognn, folio 91

Adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Ennebach Sognn i Needre Romerige Fougderj.
Ennebach Sognn,
    Dette Odelsmends Guods er som effterfølger
Amund Bye Eiger i samme
    Gaardt - 1 pd Thunge,
    Ydersbotten - 1 pd Thunge,
        Och - 1 spand [1½ bismerpund] Smør,
    Hougerud - 11 lispd Thunge,
    Ering - 1½ pd [bismerpund] Smør.
    Løerenn - ½ pd Thunge.
3 pd 1 lispd Thunge, 3 pd Smør.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.