Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

B  Akershus len  Pakke 8  XXII

8 Heggenn och Frølanndz Schibrede - Eedsberg Prestegielld
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Brynnulff Opsall Brynild Opsahl
< 1589 - ~1636
Eedsberg Prestegielld, folio 515

Adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Eedsberg Prestegielld i Heggenn och Frølanndz Schibrede.
Brynnulff Opsall
    Wdj Opsall - odelsgoeds - 20 Lpd.
I Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Heggen og Frøland skibrede er alle jordparter angitt som odels- pante- eller kjøpegods. Etter den tids lovregler var hevds- og løsningstiden 30 år, slik at oppgitt odelsgods skulle ha vært i slektens eie fra senest 1594 med mindre makeskifte odel mot odel senere hadde funnet sted.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.