Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

B  Akershus len  Pakke 8  XXII

8 Heggenn och Frølanndz Schibrede - Eedsberg Prestegielld
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Henndrich Slettner Henrik Hansen Sletner
~1547 - 1627
Eedsberg Prestegielld, folio 513

Adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Eedsberg Prestegielld i Heggenn och Frølanndz Schibrede.
Henndrich Slettner
    Wdj Slettner - odelsgoeds - 2 pd.
    Wdj Nerigsrud - odelsgoeds - 1 pd.
    Wdj Thenoldecre - odelsgoeds - 1 fxrg: [fjerding]
    Wdj Slittu - odelsgoeds - 1 fxrg:
    Wdj Maarstang - odelsgoeds - 1 fxrg:
    Wdj Melbye - odelsgoeds - 4 Lispd.
I Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Heggen og Frøland skibrede er alle jordparter angitt som odels- pante- eller kjøpegods. Etter den tids lovregler var hevds- og løsningstiden 30 år, slik at oppgitt odelsgods skulle ha vært i slektens eie fra senest 1594 med mindre makeskifte odel mot odel senere hadde funnet sted.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.