Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

B  Akershus len  Pakke 8  XXII

6 Follug Fougderj - Aas Prestegieldtt
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Amundt Hallangh Amund Bjørgulfsen Hallangen Nordre
< 1595 - 1650
Aas Prestegieldtt, folio 433

Adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Aas Prestegieldtt i Follug Fougderj.
Amundt Hallangh Wdj
    samme Gaard - 1½ pd Salt.
    Klemidsrød - 7 lispd Salt.
    Weer - 1 pd Salt.
    Rudstad - ½ pd Miell.
    Hioerdt - 4 lispd Miell.
    Blesße - 3 fxr: [fjerding] Miell.
    Gullerudt - 1 Huudtt.
    Hoie - ½ pund Miell.
    Jørrenrud - 1 lispd Salt.
    Huenes - 1 pd 7 lispd Saltt.
    Dillerud - ½ pd Miell.
2 pd 9 [lispd] Miell - 4 pd [5 lispd Salt] - 1 Huud[tt]


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.