Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

B  Akershus len  Pakke 8  XXII

1 Needre Romeriges Fougderj - Høelands Prestegieldtt
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Hellie Berissiøe Halle Gundersen Bergsjø
~ 1582 - ~1660
Høelands Prestegieldtt, folio 84-85

Adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Høelands Prestegieldtt i Needre Romerige Fougderj.
Hellie Berissiøe,
    J samme Gaard - 2 pd Thunge.
    Wdj Engir [ødegård] - ½ pd Thunge.
    Buhrnes - ½ pd.
    Huebredt [i Vang] - ½ pd.
1½ pd Thunge [sum for de 3 siste gårdene].


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.