Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

B  Akershus len  Pakke 8  XXII

1 Needre Romeriges Fougderj - Uhrschoug Prestegieldt
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Euind Hougrimb Odd Haugrim
< 1585 - ~1600
Uhrschoug Prestegieldt, folio 98

Adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Uhrschoug Prestegieldt i Needre Romerige Fougderj.
Euind Hougrimb Wdj
    samme Gaard - 1 pd Thunge,
    Jiele(?) - 1 pd,
    Bye - 15 lispd,
    Wangh - 2 lispd,
    Bouger - 3 lispd,
    Østerud - 6½ lispd 1 Rem:
2½ pd 6 lispd 1 Rem: Thunge -> skal vel være 3 pund 6½ lispund 1 remål.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.