Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

B  Akershus len  Pakke 8  XXII

2 Øffre Rommerige och Solør Fougderj - Oudallenn Sognn
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Hanns Semb Rønnaug Semb
< 1590 - > 1672
Oudallenn Sognn, folio 119

Adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Oudallenn Sognn i Øffre Rommerige och Solør Fougderj.
            Oudallenn S.

Hanns Semb,
    Jbid - 1 fxrgh. [fjerding]
    Gaarduig - ½ pd.
    Linder - 1 fxrgh.
    Løgenn - 1 pd.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.