Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

B  Akershus len  Pakke 8  XXII

1 Needre Romeriges Fougderj - Ennebach Sognn
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Østenn Tobbell Halvord Akselsen Østenbøl Store
< 1595 - ~1628
Ennebach Sognn, folio 92

Adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Ennebach Sognn i Needre Romerige Fougderj.
Østenn Tobbell Wdj
    Vester Tobbell - 12 lispd Thunge,
    Øster Tobbell - 15 lispd,
    Euindby - 1 pd 4 lispd,
    Øffre Jeuig - 1 pd,
    Østenbøll - 16 lispd,
4 pd 7 lispd Thunge.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.