Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

B  Akershus len  Pakke 8  XXII

2 Øffre Rommerige och Solør Fougderj - Neß Sougenn
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Amunnd Mørdre Amund Oddsen Halvorsrud/Mørdre Østre
< 1600 - ~1633
Neß Sougenn, folio 123

Adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Neß Sougenn i Øffre Rommerige och Solør Fougderj.
Amunnd Mørdre,
    ibid - 1 pd.
    Fennestad - 3 fjrg.
    Spigset - 7½ lp.
    Scheigerøtt - 1 pd.
    Lille Schrigerud - 7½ lp.
    Bolrød [Ballerud i Nes?] - 15 lp.
    Bergh [trolig i Aurskog] - 7 lp


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.