Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

B  Akershus len  Pakke 8  XXII

1 Needre Romeriges Fougderj - Høelands Prestegieldtt
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Byrger Biertnes Borger Bjerkenes Søndre
< 1580 - ~1625
Høelands Prestegieldtt, folio 84

Adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Høelands Prestegieldtt i Needre Romerige Fougderj.
Byrger Bierknes Wdj
    Samme Gaard - 1 pd. Thunge
    Euindby - 1 pd.
    Steensrud - ½ pd.
    Weflerud - 1 fxr: [fjerding]
    Kingsrud - 15 lispd.
    Kißleberguigen - 1 fxr:
    Hougstad [i Aurskog] - 1 pd.
    Morch [og]
    Euindrud - 1 pd.
    Mou - 15 lispd.
    Thoinnd - 6½ lispd.
    Biercke [i Eidsberg] - 1 fxr:
    Østerbroe [i Marker] - 1 fxr:
    Dellinn - 1 pd.
    Sønndre Næß - 1 pd. 4 lispd.
    Bøenes - 15 lispd.
    Thordsby - ½ fxr:
9½ pund 7½ lispd. Thunge, [Såvidt jeg kan se skal det være 10 pund 8 lispund].


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.