Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

B  Akershus len  Pakke 8  XXII

8 Heggenn och Frølanndz Schibrede

Utdrag av odelsjordebok fra 1624 for 8 Heggenn och Frølanndz Schibrede - folio 483:
Joerdbogenn offwer hues Odellsgoedtz och Panndtegoedtz Bond[emend?] wdi Heggenn och Frølanndz Schibrede ere Eygennde och Raadig,
....
            Jn Octobrj, Anno 1624.
som effterføllger:


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.