Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

B  Akershus len  Pakke 8  XXII

1 Needre Romeriges Fougderj - Høelands Prestegieldtt
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Christopher Suoprim Christopher Soprim
< 1580 - > 1634
Høelands Prestegieldtt, folio 84

Adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Høelands Prestegieldtt i Needre Romerige Fougderj.
Christopher Suoprim,
    J samme Gaard - 1 pd Thunge;
    Gaasvigh - 12 lisphd;
    Halsnes - 1 fxr: [fjerding]
    Naruestad - 1 fxr:
2 pund 2 lispd Thunge.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.