Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

D  Idd og Marker len med Skjeberg, Ingedal og Våler (1624 - 1626)  Pakke 9  XXIV

1 Ide och Marker Leen 1626 - Øemark Sogen
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1626
Helle Annonbye Helge Tordsen Anundbye
~1572 - < 1653
Øemark Sogen, folio 23

Adels- og odelsjordebøker fra 1626 for Øemark Sogen i Idd og Marker len.
Helle Annonbyes Jordguotz
    Wdj Annonby Hand paaboehr, Odelsguotz - 1½ schipp miell - Bøgsell.
    Wdj Folckenborre i Øffuensmark, Odelsguotz - 6½ lispd Korn, Ingen Bøxell.
    Wdj Jaren i Øemarker Odellsguotz - ½ schipd Korn, Bøxell
    Wdj Furesdall i Rackestad Sogen, Odelsguotz - 1 fiering schyld, Ingen Bygßell.
    Wdj Moenn i Borre Sogenn, Odelsguotz - 3½ lispd schyldt, Ingen Bygßell.
I Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1626 for Idd og Marker fogderi er alle jordparter angitt som odels- pante- eller kjøpegods. Etter den tids lovregler var hevds- og løsningstiden 30 år, slik at oppgitt odelsgods skulle ha vært i slektens eie fra senest 1594 med mindre makeskifte odel mot odel senere hadde funnet sted.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.