Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

B  Akershus len  Pakke 8  XXII

10a Bragenes - Røgenn Sogenn
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Hanns Sundbye Bjørgulf Oppegaard
Hans far
< 1580 - ~1617
Røgenn Sogenn, folio 567

Adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Røgenn Sogenn i Bragenes.
            Røgenn Sogenn.
            Jordeigendis Bønder.

Hanns Sundbyes Guods
    wdj Sundbye - 3½ pd 1 færing salt.
    Oppegaard - 1 pund salt.
    Baarrud - 1 pund salt
    Broßedt - 12 lißpd salt.
    Bergh - 8½ lißpd salt.
    Woyenn - 2½ lißpd salt.
    Sørumb - 1½ pund Korrn
    Braatte - 1 færing salt.
    Thorbenßrud - 1 færing salt.
    Haßle - ½ pund salt
    Joerd - 4 Lißpund Meell.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.