Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

B  Akershus len  Pakke 8  XXII

10a Bragenes - Røgenn Sogenn
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Lauritz Vear Lauritz Vear
< 1593 - > 1634
Røgenn Sogenn, folio 568

Adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Røgenn Sogenn i Bragenes.
            Røgenn Sogenn.
            Jordeigendis Bønder.

Lauritz Weers Guodts
    wdj Weer - 1 pund 1 fxrg: [fjerding] Salt.
    Grann - 15 Lißpd Kornn
    Suang [i Lier] - 1 færing Kornn.
    Skie - 1 færing salt.
    NÝrdre Rud [i Lier?] - 3½ Lißpd Kornn
    Øyedall - 1 Lißpund Kornn


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.