Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

B  Akershus len  Pakke 8  XXII

2 Øffre Rommerige och Solør Fougderj - Neß Sougenn
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Hellge Findholltt Ellef Torbjørnsen Finholt
< 1577 - 1654
Neß Sougenn, folio 123

Adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Neß Sougenn i Øffre Rommerige och Solør Fougderj.
Hellge Findholltt,
    ibid - 1 pd. 1 fxrg. [fjerding]
    Ennge - ½ pd.
    Stennbergh - 1 fxrg.
    Hougset - 3½ Lb.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.