Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

B  Akershus len  Pakke 8  XXII

8 Heggenn och Frølanndz Schibrede - Trøgstadtt Prestegielld
År
Year
Eier - Owner Biografi - Biography Kilde - Source
Stattholderarkivets jordebøker 1624-26
1624
Effuind Agnes Effuen Torchilsen Agnes
< 1600 - ~1628
Trøgstadtt Prestegielld, folio 487-88

Adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Trøgstadtt Prestegielld i Heggenn och Frølanndz Schibrede.
Effuind Angnes
    Wdj Drambstad - pantegoedz - 14 lpd.
    Wdj Weneuolld i Enebach sogn - odelsgoedz - 13½ lpd.
    Wdj Kienßrud i Enebach sogn - pantegoedz - 1 fxrg: [fjerding]
    Wdj Høbbell i Aschim sogen - Odelsgoedz - 8 lpd.
    Wdj Guderud ibid - panntegoedz - 1 fxrg:
    Wdj Raderud ibid - pantegoedz - 3 lpd.
    Wdj Wolld i Hølannd - panntegoedz - 15 lpd.
I Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Heggen og Frøland skibrede er alle jordparter angitt som odels- pante- eller kjøpegods. Etter den tids lovregler var hevds- og løsningstiden 30 år, slik at oppgitt odelsgods skulle ha vært i slektens eie fra senest 1594 med mindre makeskifte odel mot odel senere hadde funnet sted.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.