Personregister / Person Index (? - B)

Personregister / Person Index  ? - B C - H J - N O - S T - W


???, Aase ()  Familieoversikt
???, Baard ()
???, Else Synnøve (1903-1982)  Familieoversikt
???, Engebret ()  Familieoversikt
???, Gerd ()
???, Gjøa ()  Familieoversikt
???, Nils ()  Familieoversikt
???, Ragnhild ()  Familieoversikt
???, Smed ()
???, Thorer ()  Familieoversikt
???, Torchild (1470?-)
[Gulbrandsen?], Mogens ()  Familieoversikt
Aamodt Nedre, Haftor Olufsen(?) (-(..1610))  Familieoversikt  Familieoversikt
Aamodt Nedre, Ingeborg Arnesdatter ()  Familieoversikt
Aamodt Nedre, Oluf Haftorsen(?) (-(..1568))
Aamodt Nedre, Oluf Olufsen (-(..1592))  Familieoversikt  Familieoversikt
Aas Vestre, Barbro Størkersdatter ()  Familieoversikt  Familieoversikt
Aas Vestre, Størker (-1642)
Aas Vestre/Sletner, Lars Størkersen (1604?-1687?)  Familieoversikt  Familieoversikt
Aas, Gunder (1598?-1650)  Familieoversikt
Aas, Martha Gundersdatter (1625?-1697)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Aas, Siri (1587?-1666)  Familieoversikt
Aas/Christiansen, Hildur (1910-1978)  Familieoversikt
Aaser Søndre, Aslach Iffuersen (-1621?)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Aaser Søndre, Birgitte Aslachsdatter (-1670)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Aaser Søndre, Ellen Olluffsdatter ()  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Aaser Søndre, Iffuer Kolbjørnsen (-1600?)  Familieoversikt  Familieoversikt
Aaser Søndre, Sirij (-1623?)  Familieoversikt
Aaser Søndre/Sæther Søndre, Sjøfar Olluffsen (1645?-1693)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Afdal, Andreas (2005-)  Familieoversikt  Familieoversikt
Afdal, Fredrik (2002-)  Familieoversikt  Familieoversikt
Afdal, Siri (1973-)  Familieoversikt
Agnes, Effuen Torchildsen (-1628?)  Familieoversikt  Familieoversikt
Agnes, Gro Aslachsdatter (1641?-1714)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Agnes, Karen Aslachsdatter (1627?-1659)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Agnes, Reer Aslachsen (1631?-)  Familieoversikt  Familieoversikt
Agnes, Sidsel Aslachsdatter (-(..1680))  Familieoversikt  Familieoversikt
Agnes, Torchild (-1612?)
Agnes, Tore Effuensdatter (1598?-1690)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Agnes/By Nordre/Krogstad, Einer Aslachsen (1634?-)  Familieoversikt  Familieoversikt
Agnes/Hokaas Nedre, Iffuer Aslachsen (1647-1711)  Familieoversikt  Familieoversikt
Agnes/Schøyen, Thorchild Aslachsen (1631?-1719)  Familieoversikt  Familieoversikt
Andersdatter, Anne Maria (1757?-1807)  Familieoversikt
Andersdatter, Mari (1765-1809)  Familieoversikt
Andersson, Martin Christiansen (1876-1943)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Andreassen, Camilla (1987-)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Andreassen, Geir (1961-)  Familieoversikt
Andresen, Hjørdis Olava (1910-1974)  Familieoversikt
Anundbye, Helge Tordsen (1572?-(..1653))  Familieoversikt  Familieoversikt
Anundbye, Tord Amundsen ((..1550)-(..1613))  Familieoversikt  Familieoversikt
Arnstein, Eufemia av (1280?-1312)  Familieoversikt
Aslerud Vestre, Gunnild Rolfsdatter (1572?-1655)  Familieoversikt  Familieoversikt
Aslerud Vestre, Lauritz Rolfsen (-1630?)  Familieoversikt  Familieoversikt
Aslerud Vestre, Randi Lauritzdatter ()  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Aslerud Vestre, Rolf ()
Aslerud Vestre/Hobøl/Aaser Nordre, Knud Lauritzen (1614?-1666)  Familieoversikt  Familieoversikt
Augustinussen, Hans ()  Familieoversikt  Familieoversikt
Augustinussen, Tertullianus ()  Familieoversikt  Familieoversikt
Bamsrud, Anna Ovesdatter (1889-)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Bamsrud, Annette Caroline Ovesdatter (1895-1896)  Familieoversikt  Familieoversikt
Bamsrud, Hans Ovesen (1887-1967)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Bamsrud, Maren Johanne Ovesdatter (1893-1920)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Bamsrud, Olga Marie Ovesdatter (1891-1977)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Berg Søndre, Sissel Marie Halvorsdatter (1861-1941)  Familieoversikt
Berg Vestre, Marte Torersdatter (-1699)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Berg Vestre, Randi ()  Familieoversikt
Berg Vestre, Torer Jonsen (-1652?)  Familieoversikt
Berg, Anders (1983-)  Familieoversikt
Berg, Hansine Kathrine Margarete (1877-1957)  Familieoversikt
Berg-Andreassen, Leon (2011-)  Familieoversikt  Familieoversikt
Berg-Andreassen, Marcus (2015-)  Familieoversikt  Familieoversikt
Berger Østre, Harald Amundsen ()
Berger Østre, Mads Svenningsen (-1650?)  Familieoversikt  Familieoversikt
Berger Østre, Svenning Haraldsen ()  Familieoversikt
Berger Vestre, Anne Hansdatter (1646?-1720)  Familieoversikt
Berger Vestre, Baard (1571?-1649)
Berger Vestre, Lars Baardsen (1635?-1687)  Familieoversikt  Familieoversikt
Berger Vestre, Marthe Larsdatter (1676-1717?)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Bergsjø, Gunder Olluffsen (-1589?)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Bergsjø, Halle Gundersen (1582?-1660?)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Bergsjø, Olluff ()
Bergsjø, Olluff Hallesen (1631?-1676?)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Bergsjø, Olluff Torersen ()  Familieoversikt  Familieoversikt
Bergsjø, Sidsel Olsdatter (-1742)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Bergsjø, Torer Olluffsen ()  Familieoversikt
Bersvendsdatter, Kari (1760-1822)  Familieoversikt
Bersvendstuen, Bersvend Hansen (1728?-1800)  Familieoversikt
Bilett, Anders Nielsen (1789-1813)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Bilett, Niels Olsen (1749?-1824)  Familieoversikt
Birketvet, Halvor (-1664?)
Bjarkøy og Giske, Ingebjørg Erlingsdatter til (1320?-1370?)
Bjerkenes Søndre, Borger (-1625?)
Bjølgerud Nygaard, Alba (2007-)  Familieoversikt  Familieoversikt
Bjølgerud Nygaard, Oliver (2008-)  Familieoversikt  Familieoversikt
Bjørnsdatter, Ingeborg ()  Familieoversikt
Bjørnstad, Inger Johanne (1926-)  Familieoversikt
Blandhoel, Maria Andersdatter (1798-)  Familieoversikt
Bøen Nordre, Aaste ()  Familieoversikt
Bøen Nordre, Even Oddsen ()
Bøen Nordre, Gjertrud Oddsdatter (-(..1662))  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Bøen Nordre, Gunder Evensen ()  Familieoversikt
Bøen Nordre, Odd Gundersen (-1650?)  Familieoversikt  Familieoversikt
Bøen, Bjørn Olsen (1650?-1721)  Familieoversikt
Bøen, Jøran Larsdatter (1649?-1727)  Familieoversikt
Bøen, Siri Bjørnsdatter (1677?-1738)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Bølstad, ??? Trulsdatter ()  Familieoversikt  Familieoversikt
Bølstad, Truls (-1599?)
Botner, Gulbrand Hallesen (-1613?)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Botner, Gyri Hallesdatter ()  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Botner, Halle Torchildsen (1500?-)  Familieoversikt  Familieoversikt
Brandsrud Vestre, Joen E. (-1637?)
Brødremoen Vestre, Baard Borgersen ()  Familieoversikt  Familieoversikt
Brødremoen, Live Baardsdatter ()  Familieoversikt  Familieoversikt
Buchheim, Marianne Eva (1934-)  Familieoversikt
Buer Nedre, ??? Aslachsdatter ()  Familieoversikt  Familieoversikt
Buer Nedre, Aslach Toresen ()
Buer, Indiane Elise (1884-1955)  Familieoversikt
Buer, Jacob Nilsen (1602?-)  Familieoversikt
Bunes Nordre, Maren (1599?-1673)  Familieoversikt
Bunes Nordre, Reier Borgersen (-1660?)  Familieoversikt  Familieoversikt
Bunes Nordre, Siri Reiersdatter (-1655?)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Bye Nordre, Amund (-1633?)  Familieoversikt
Bye Nordre, Eli Hallvorsdatter (1608?-1680)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Bye Nordre, Gunor Hansdatter (1639?-1678)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Bye Nordre, Hans Amundsen (1604?-)  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt
Bye Nordre, Karen Hansdatter (-(..1702))  Familieoversikt  Familieoversikt  Familieoversikt

Personregister / Person Index  ? - B C - H J - N O - S T - W

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26