Giøa Mogensdatter

>
  fm
Gjøa ???.
   
f
Mogens [Gulbrandsen?].
 
Gift Halle Torchildsen Botner. Født omkring 1500.
Gulbrand Hallesen Botner. Odelsbonde, lensmann.
Død omkring 1613 på Botner, Løken, Høland (AK).
Eivind Hallesen O/Jellebøl. Odelsbonde.
Død omkring 1628 på Jellebøl, Løken, Høland (AK).
Gyri Hallesdatter Botner.

Levde 1530.
Levde 1545 på Botner, Løken, Høland (AK).
    Giøa må ha vært meget yngre enn sin mann, for deres barn må være født omkring 1540-50, ja kanskje så sent som 1560. Selv er Halle født omkring år 1500.

    Giøa og Halle hadde følgende barn (minst):
Gulbrand, gift med I. Aase, II. Asbjør Hansdatter Indre Logn, skifte 02.10.1613.
Eivind, til O i Vang og Jellebøl i Løken, Høland, død ca. 1628.
Gyri, gift med I. Gunder Olluffsen Bergsjø, II. Nils Bergsjø.
Elin(?), gift med Mogens Borgersen Bjerkenes Søndre (død ca. 1663), levde i 1666.

    Datteren som arvet 1 skippund i Jellebøl etter broren Eivind, må rimeligvis ha vært gift med Mogens Borgersen Bjerkenes Søndre da han sitter med dette skippund i 1629, året etter at Eivind døde. Mogens [Mons] var gift 2 ganger, første gang med en datter til Torben Nordre Løken i Askim, og annen gang med Elin som nevnes i 1666. 1

 

  1. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 14, 28. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 533, 548, 584, 597.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26