Siri Aas
1587?-1666

       
   

Siri Aas. Født omkring 1587. Død 1666 på Aas, Båstad, Trøgstad (ØF).
Gift Gunder Aas. Født omkring 1598 på Aas, Båstad, Trøgstad (ØF).
Død 1650 på Aas, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 17.11.1650 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1
Martha Gundersdatter Aas. Født omkring 1625.
Død 1697 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 21.02.1697 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2

Biografi - Biography

Født omkring 1587.
Død 1666 på Aas, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 01.04.1666 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3

    Siri og Gunder hadde følgende barn (minst):
Ca. 1625: Martha, til Skinneberg, gift med
                I. Anders Andersen, II. Lars Madsen, III. Effuen Hansen og IV Botolf Halvorsen.
Maren, gift med Steen Nielsen.
Astrid.
Ca. 1637: Osmund, til Bingen.

    Etter at Siris mann, Gunder, døde i 1650 viser en innførsel i tingboken 10.06.1656 at en ny bruker har kommet til Aas:

«Er utstedt Tingsuitne paa disse:
Anne Aser, en presteenche.
Erich Øyestad 1 dlr. forlindret i Schatt.
Næs och Myruold gandsche øde.
Peder och Tore Schriigeru for half Schatt.
Greges Aas 1 dlr. forlindret» (HF tingbok nr. 2, folio 24b).
    Det er mulig at Gregers, som også føres som bruker i 1661, var gift med en av Siris døtre.

    Adam von Bergen gikk 08.12.1659 til sak mot Maren Gunnersdatter Aass for en gjeld på 54 rdr. 2 mark 27 skilling (HF tingbok nr. 3, folio 30a).

    Landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser:
«Magister Rodi Godtz: Aas, Greggers och Osmund paaboer, schylder
    Som Magister Rodi... ehr Forlehnt - Miell 1½ pund.
Magister Rodj Biuger.
Skoug Thill Gaardz Behouff.
Skatt:
    Smør - 9 bism. - 1½ mk.
    Korn - 3 Spand - 2½ mk.
    Ledingspenge - 4 alb. - 4 alb.
    Foring - ½ dr. - ½ dr.
    Pram Arbeid - 1 dr. - 1 dr».

    I det første prestemanntallet fra 1664 føres Siris sønn og ene datter som brukere av Aas:
«Osmund Gunnersen - 25 Aar.
Maren Gunnersdr».

    Datteren Maren gifter seg Reminíscere [2. søndag i fasten] i 1666:
«Cop Steen Nielsen - Maren Gunnersd. (Kirkebok nr. 1, folio 127).

    Det andre prestemanntallet viser så:


    "
Prestenes 2. manntall i 1666: 2.1 Trøgstad prestegjeld, Baastad sogn, folio 34.

Gaarder:
    Noo. 48. Aaes, Schylder 1½ schippd.
Besiddere:
    Osmund Gunnersøn - bruger 15 lispd. - er 27 Aar.
    Steen Nielsen - bruger 15 lispd. - er 21 Aar.
Husmend:
    Anders Hopmand - Soldat - er 32 Aar.
Deris Sønner etc:
    Anders Osmundsøn - 3 Aar.
    Johannes Osmundsøn - 9 Aar».

    Siri døde i 1666:
«Dom Júdica [5. søndag i fasten]: Sirj S. [Salig] Gunder Aasis - Æt 79». 4

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 83.
  2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepul:», folio 255.
  3. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 127.
  4. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 22a. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 310, Prestenes manntall: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 10 og 34.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25