Torchild ???
1470?-

>
       
   

Torchild ???. Født omkring 1470.
Gift .
Halle Torchildsen Botner. Født omkring 1500.

Biografi - Biography

Født omkring 1470.

Levde omkring 1500.
    Vi vet ikke hvor Torchild bodde. Han er kun kjent gjennom sønnen Halles patronymikon og bør være født omkring 1470.

    Det er mulig at hans kone levde i 1554. Ifølge et diplom datert på Birkenes, Rakkestad, den 28.09.1554 gjorde en Halle Torchildsen på sin ikke navngitte mors vegne og Erland Johansen rede for sitt innbyrdes slektskapsforhold og sin odelsrett til Korum, Rakkestad. Halle nedstammet fra Arnbjørg Asgautsdatter og Erland fra Arnbjørgs fullbror Torleiv (DN XXI 1006). Det er mulig at denne Halle er identisk med Halle Torchildsen på Botner, selv om ingen av Halle Torchildsen Botners sønner eide jord i Rakkestad i begynnelsen av 1600-tallet. 1

 

  1. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 13, 16-17, 27. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 584.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26