Aaste ???

       
   
Gift Odd Gundersen Bøen Nordre. Død omkring 1650 på Bøen Nordre, Aremark (ØF).
Gjertrud Oddsdatter Bøen Nordre. Død før 1662.

Biografi - Biography

Levde 1585.
Levde fra 1607 til 1655 på Bøen Nordre, Aremark (ØF).

    Aaste og Odd hadde følgende barn (minst):
Ca. 1607: Niels, overtok Bøen, gift med Gunhild Haraldsdatter Gunneng i Øymark, død 1668.
Gjertrud, gift med Helge Tordsen Anundbye, død før 1662.

    Åste levde i 1655. 1

 

  1. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 691. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 14. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 535-536, 549, 586.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25