Siri Olluffsdatter Hoel Store
1645?-1690

>
ff
Steener [Olluffsen?] Hoel Store. Født omkring 1575. Død omkring 1649 på Hoel Store, Askim (ØF).
     
f
Olluff Steenersen Dæli/Hoel Store. Født omkring 1598. Død 1673 på Hoel Store, Askim (ØF). Leilending, bonde.
 

Siri Olluffsdatter Hoel Store. Født omkring 1645 på Dæli, Askim (ØF). Død 1690 på Aaser Søndre, Askim (ØF).
Gift 14.06.1668 i Båstad, Trøgstad (ØF) 1 Sjøfar Olluffsen Aaser Søndre/Sæther Søndre. Gårdbruker.
Født omkring 1645 på Aaser Søndre, Askim (ØF).
Død 1693 på Aaser Søndre, Askim (ØF).
Ole Sjøfarsen Sæther Søndre. Gårdbruker.
Født 1678 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 13.01.1678 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2
Død 1756 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 1756 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3

Biografi - Biography

Født omkring 1645 på Dæli, Askim (ØF).
Død 1690 på Aaser Søndre, Askim (ØF).

Flyttet 1650 fra Dæli, Askim (ØF) til Hoel Store, Askim (ØF).
Flyttet før 1669 fra Hoel Store, Askim (ØF) til Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Flyttet 1685 fra Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF) til Aaser Søndre, Askim (ØF).
    Siri var søster til Knud Olluffsen på Store Hoel.

    Siri og Sjøfar hadde følgende barn:
1669: Johanne, gift med Rolv Guttormsen Radderud, død 1742.
1670: Iffuer, død 1737.
1674: Kari, gift med Baard Larsen Boslett, bror til Marthe Larsdatter, død 1750.
1678: Olle den eldre, til Hvammer og Søndre Sætter, død 1756.
1680: Birthe.
1682: Anne.
1685: Olle den yngre, død 1763.

    1669: «Pascha III Baptizati Siøfar Oluffsen S. Sæther B. N. Johanne» (Kirkebok nr. 1, folio 136).
    1670: «Circum. (nyårsdagen) i 1671 Baptizati Siøfar Sæthers B. N. Iffuer» (Kirkebok nr. 1, folio 141).
    1674: 13. søndag etter trefoldighet oppgis Siofar Flotten å døpe sin datter Karen. En uke senere døper han datteren Elen. Antagelig er det første feilskrift, da andre kilder oppgir at Sjøfar fikk datteren Kari i 1674 (Kirkebok nr. 1, folio 153).
    1678: «1 p. Epip Baptizati Siøfar Sæter B. N. Olle (Kirkebok nr. 1, folio 163).
    1680: «Pentecostes Baptizati Siøfar Sæther B. N. Berthe (Kirkebok nr. 1, folio 171).
1682: «Dncia 8ta p. Trin. Siofar Sæters B. N. Anna» (Kirkebok nr. 1, folio 178).

    Siri døde i 1690, kun 45 år gammel.

    Det ble avholdt skifte etter Siri og Sjøfar 11.07.1693.

    Hennes odel var 15 lispund med bøxel over 1 skippund i Boslet. Christen Ollufsen Oroug eide i 1647 10 lispund av denne gårdens samlede skyld på 1 skippund. Han «bygger» gården, dvs. det er han som sitter med bøxelen. I 1660 låner Christen 50 rdl. av Ole, far til Siri, mot pant i sine 10 lispund i Boslet. 21.02.1671 skjøter så Christen sine 10 lispund i Boslet med bøxel over «ald gården» til Ole for 50 rdl., samme sum han pantsatte sin eiendom for i 1660. Samtidig gir Ole, hans sønn Knud Olsen Hoel og hans svigersønn Sjøphar Olsen Sæther, på sin hustrus vegne, 16½ rdl. i odelsløsen til Christen, som da hjemler dem samme gods til odel og eie. Samme dag solgte også Joen Finnsøn den fjerding uten bøxel som han eide til Knud Olsen Hoel. I 1673 har Sjøphar overtatt de 3 fjerdinger i Boslet som ikke var priviligert gods.

    22.06.1699 utstedes en bygselseddel fra Ivar Sjøfarsen til Baard Larsen, gift med hans søster Kari, på gården Boslett. Bygselseddelen tinglyses 27.06.1699 (HF tingbok nr. 31, folio 13b).

    25.04.1701 transporterer Rolf Radderud ½ lispund 6 bismermerker med bygsel i Boslet til sin svoger Baard Larsen. Skjøtet tinglyses 27.06.1701 (HF tingbok nr. 31, folio 87b). Baard er bror til Marthe Larsdatter, gift med Knud Larsen Hobøl. 4

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Spon Copul», folio 134.
  2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 163.
  3. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Dødde og Begravede», folio 185.
  4. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 350, 511, 602-603. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 110.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26