Christen Andersen Sekkelsten
1771-1842
Husmann/Gårdbruker.

>
ff
Anders Larsen Sletner/Fusk. Født 1714 på Nord-Moen Søndre (Nedre), Eidsberg (ØF). Død 1750 på Fusk, Askim (ØF). Gårdbruker.
fm
Ellen Erichsdatter Dramstad. Født omkring 1727. Død 1762 på Fusk, Askim (ØF).
mf
Christen Pedersen Fjøs/Garsegg Mellom. Død 1761 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
mm
Marte Jørgensdatter Garsegg Mellom. Født omkring 1704 på Brødremoen Vestre, Eidsberg (ØF). Død 1776 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
f
Anders Andersen Sekkelsten. Født 09.08.1750 på Fusk, Askim (ØF). Død 26.10.1822 på Sekkelsten, Askim (ØF). Gårdbruker.
m
Anne Christensdatter Garsegg Mellom. Født 1749 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF). Død 21.12.1831 på Sekkelsten, Askim (ØF).

Christen Andersen Sekkelsten. Født 26.05.1771 på Sekkelsten, Askim (ØF). Død 25.12.1842 på Vrangen, Skjolden Søndre, Askim (ØF). Husmann/Gårdbruker.
Gift 14.01.1802 i Askim (ØF) 1 Anne Pedersdatter Sekkelsten. Født omkring 1774.
Død 02.05.1827 på Søstu, Sekkelsten, Askim (ØF).
Begravet 10.05.1827 i Askim (ØF). 2
Mari Christensdatter Sekkelsten. Født 14.11.1812 på Vollene, Fusk, Askim (ØF).
Døpt 22.11.1812 i Askim (ØF). 3
Død 1904 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).
Gift 25.06.1833 i Askim (ØF) 4 Maria Andersdatter Blandhoel. Født 15.04.1798 på Blandhol, Askim (ØF).
Døpt 15.04.1798 i Askim (ØF). 5

Biografi - Biography

Husmann/Gårdbruker.
Født 26.05.1771 på Sekkelsten, Askim (ØF).
Døpt 23.06.1771 i Askim (ØF). 6
Død 25.12.1842 på Vrangen, Skjolden Søndre, Askim (ØF).
Begravet 03.01.1843 i Askim (ØF). 7

Flyttet omkring 1802 til Vollene, Fusk, Askim (ØF).
Flyttet 1820 fra Vollene, Fusk, Askim (ØF) til Søstu, Sekkelsten, Askim (ØF).
Levde 1831 på Skakstad, Eidsberg (ØF).
Flyttet omkring 1835 fra Sekkelsten, Askim (ØF) til Blandhol, Askim (ØF).
Flyttet 1839 fra Blandhol, Askim (ØF) til Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).
    Christen ble født «Fest: Trinitátis» (Hellige Trefoldighetsøndag, Festo eller Festum = helgdag, festdag) i 1771, og døpt «Dom: 4 à Trin» (4. søndag etter Trefoldighet).

    Han ble konfirmert i 1788, 17 år gammel. Ved folketellingen i 1801 var han 30 år, ugift, og bodde hjemme hos sine foreldre på Sekkelsten.

    «Ao 1801 ds. 11. Dec. indskrives til lysning Ung-Karl og Dragon Christen Andersen Seichelsten og Pigen Anne Peders Datter Seichelsten». Forlovere var John Olsen Aschim (56 år i 1801) og Anders Andersen Seichelsteen. De ble «Copulered» 14.01.1802.

    Christen brukte plassen Vollene under Fusk som hans farfar hadde eid, fra begynnelsen av 1800-tallet til ca. 1820. Deres eldste barn, Ole født i 1802, er imidlertid født på Byefram (antagelig Byfram under Guderud). Da deres eldste datter, Marte, ble født i 1803, bodde familien på Vollene.

    I 1820 delte hans far, Anders, gården mellom sønnene. Christen fikk skjøte på den søndre delen av Sekkelsten for 400 spdl. Skylden var 5 lisp.tg. 1/6 skinn. Fra 1829 var Søstu-Sekkelsten leid bort.

    Skiftet etter hans mor i 1831 viser at Christen har flyttet til Skakstad i Eidsberg hvor hans eldre bror Anders bodde til han døde i 1827. Nå drev hans enke, Anne Olsdatter, gården sammen med sin eldste sønn Ole. I 1832 solgte de gården til Frans Knutsen Stubbestad i Eidsberg. Den nye eieren skulle overta gården fra faredag våren 1833.

    I 1833 giftet Christen seg med Maria, datteren på Blandhoel, som var enke:
«Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted:
    Enkemand Christen Andersen Sechelsten - 62 Aar.
Brudens Navn, Alder, Haandtering:
    Enke Maria Andersdr. Blandhoel - 49 Aar.
Hvem Forloverne:
    Ingebrikt Gulbrandsen og Ole Hansen Blandhoel.
Vielsesdagen:
    25. Juni».

    Christen overtok Blandhoel etter svigerforeldrene ca. 1835.

    Andreas, som var Christens yngste sønn i første ekteskap, ble konfirmert på Blandhoel i 1836.

    Den 26.01.1839 skjøter Christen gården Blandhoel til Ole Andersen for 900 spdl. (Skjøte tinglyst 02.02.1839.) Samme år, den 30.08.1839, får Christian Hansen skjøte på Søstu-Sekkelsten for 600 spdl. Da Christen eide Søstu-Sekkelsten fra 1820, må vel han også være selgeren her. Hvorfor han solgte begge gårdene i 1839 vites ikke. I alle fall flyttet han til Nygaard under Søndre Løken det året.

    I «Gårdshistorie for Askim» er det anført at han i den forbindelse flyttet til sin datter og svigersønn. Dette er ikke korrekt da disse flyttet til Nygaard først ca. 1842. Samtidig flyttet antagelig Christen fra Nygaard til Skjolden.

    Da Christen døde i 1842 bodde han på Vrangen under Sør-Skjolden, han oppgis i kirkeboken å ha vært 74 år gammel. Gårdshistorien er noe usikker på om dette er «vår» Christen Andersen. Imidlertid fremgår det av kirkeboken at hans sønn Ole i ekteskapet med Maria Andersdatter ble konfirmert i 1852. Han bodde da på Skjolden, og dette bekrefter vel at Christen flyttet til Vrangen med sin familie, og at Marie og sønnen Ole ble boende på Skjolden etter at han døde. 8

 

  1. Kirkebok Askim nr. 4: «Trolov. og Viede», folio 82.
  2. Kirkebok Askim nr. 4: «Døde Kvindekjøn», folio 217, nr. 11.
  3. Kirkebok Askim nr. 3: «Døbte», folio 33.
  4. Kirkebok Askim nr. 4: «Copulerede», folio 414, nr. 7.
  5. Kirkebok Askim nr. 3: «Døbte», folio 16.
  6. Kirkebok Askim nr. 2: «Døbte», folio 41.
  7. Kirkebok Askim nr. 4: «Døde Mandkjøn», folio 256, nr. 1.
  8. Kirkebok Askim nr. 2: «Konfirm», folio 175, nr. 3. Folketellingen for 0114 Askim i 1801. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 444. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 62, 79, 100, 105, 262. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 126.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26