Anne Pedersdatter Sekkelsten
1774?-1827

>
       
   

Anne Pedersdatter Sekkelsten. Født omkring 1774. Død 02.05.1827 på Søstu, Sekkelsten, Askim (ØF).
Gift 14.01.1802 i Askim (ØF) 1 Christen Andersen Sekkelsten. Husmann/Gårdbruker.
Født 26.05.1771 på Sekkelsten, Askim (ØF).
Døpt 23.06.1771 i Askim (ØF). 2
Død 25.12.1842 på Vrangen, Skjolden Søndre, Askim (ØF).
Begravet 03.01.1843 i Askim (ØF). 3
Mari Christensdatter Sekkelsten. Født 14.11.1812 på Vollene, Fusk, Askim (ØF).
Døpt 22.11.1812 i Askim (ØF). 4
Død 1904 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).

Biografi - Biography

Født omkring 1774.
Død 02.05.1827 på Søstu, Sekkelsten, Askim (ØF).
Begravet 10.05.1827 i Askim (ØF). 5

    Det ser ikke ut til at Anne ble døpt eller konfirmert i Askim.

    I henhold til Kaare Nygaards notater ble hun født i 1775.

    I 1801 var Anne tjenestepike på Sekkelsten hos sin kommende svigerfar, og oppgis da å være 26 år gammel.

    John Olsen Aschim var rimeligvis Annes forlover da hun giftet seg med Christen i 1802. Han kom fra Nordby i Eidsberg og var korporal da han i 1782 giftet seg med Dorte Olsdatter, født ca. 1742, og enke etter Ole Villemsen Eidareng. John brukte Eidareng til han 24.06.1796 kjøpte Vestre Askim av Svend Thorersen. Ved folketellingen i 1801 oppgis han å være 56 år gammel og gift første gang. Hans hustru het Berthe Olsdatter, er 60 år gammel og har vært gift en gang tidligere. De hadde datteren Sissel, 16 år gammel. John solgte 15 lispund i Vestre Askim til Ole Poulsen [24 år i 1801] fra Østre Bøhlen i Trømborg, Eidsberg 01.12.1804. Ole giftet seg i 1803 med Johns datter, Sissel.

    Da Annes og Christens eldste sønn, Ole, ble døpt bodde familien på Byfram (antagelig under Guderud). På denne husmannsplassen bodde Peder Hansen (født ca. 1751) og hans kone Guro Kristensdatter (født ca. 1749) fra ca. 1795 til ut på 1800-tallet. Fra 1770-årene til ca. 1795 bodde familien på Vollene. (Gårdshistorien for Askim, Bind 2, side 78 og 128-129). De hadde barna Hans født på Sekkelsten 1779 (folio 61), Gunnar født 1782 (folio 71), Christian født 1786 (folio 82) død samme år og Mathis født 1789 (folio 94), de tre siste ble født på Vollene. Foreldrene er ikke funnet som gift i Askim, det er derfor mulig at Anne er deres datter og at de sammen flyttet inn fra ett annet prestegjeld.

    På Lunneby i Hærlands Annex i Eidsberg fikk Peder Larsen og Brita Olsdatter datteren Anne i 1775 (folio 81, nr. 132). Ved folketellingen i 1801 bodde familien på Berger, Hærland Annex i Eidsberg. Peder var 55 år gammel og inderst og hans kone Birte 53 år gammel. Barna Maria (18 år), Ole (14 år) og Lars (11 år) bodde hjemme hos foreldrene. «Vår» Anne bodde i 1801 på Sekkelsten, så hun skulle kunne være deres datter. Annes eldste sønn het Ole som denne Annes morfar.

    Sammen med Christen hadde hun følgende barn:
1802: Ole, født på Byefram - konfirmert 1817, Vollene.
1803: Marte, født på Vollene - konfirmert 1818, Vollene.
1806: Maren, født på Vollene - død 1821 på Vollene, 15 år og 3 måneder gammel.
1808: Anne, født på Vollene - død 1816 på Vollene, 8 år og 4 måneder gammel.
1810: Karen, født på Vollene - ikke funnet som konfirmert, gift med Peder Skjøllersen Skjeggerud.
1812: Mari, født på Vollene - konfirmert 1827, Sekkelsten.
1815: Olea, født på Vollene - konfirmert 1833, Rognerud.
1817: Anna, født på Vollene, død kun 3 uker gammel.
1820: Peder, født på Vollene, død samme år, 3 dager gammel.
1821: Andreas, født på Vollene, konfirmert 1836, Blandhoel.

    «Christen Andersen og Anne Pedersdatter fra Byefram Børn Søn N. Ole» ble født før 25.03.1802 og døpt «Dom. Quasimodo geniti» (1. søndag etter påske). Faddere var Mari S Løchen, Marthe Sechelsteen, Lars S Løchen, Gunder og Lars Sechelsteen (Kirkebok 3, folio 21). Da han ble konfirmert oppgis «Faderen G.M under Fusch». Ifølge gårdshistorien hadde Ole ett andre navn, Kristian. Dette er imidlertid ikke innført i kirkeboken ved dåp eller konfirmasjon, og er antagelig en feilskrift. Lars Paulsen (1765-1816) på Søndre Løken var gift med Mari Andersdatter (1775-1846) fra Sekkelsten.
    Marthe ble født på Vollene 18.12.1803 og døpt «Dom. Septuagésima» (3. søndag etter Trettendedagen) i 1804. Faddere var Ingebor, Inger(?), Lars og Anders Fusch og Erich Sechelsteen (Kirkebok 3, folio 23).
    Maren ble født på Vollene 13.04.1806 og døpt «Dom. Exáudi (6. søndag etter påske). Faddere var Ingebor og Marthe Fusch, Gunder og Peder Sechelsteen og Lars Larsen Fusch (Kirkebok 3, folio 26).
    Anne ble født på Vollene 01.05.1808 og døpt «Dom. Rogáte» (5. søndag etter påske). Faddere var Ingebor, Mari og Lars Fusch, Erich Sechelsteen og Peder Andersen Sechelsteen (Kirkebok 3, folio 29).
    Karen ble født på Vollene 15.10.1810 og døpt 23. søndag etter Trefoldighet. Faddere var Ingebor og Anne Fusch, Anders Schachstad, Anders Fusch og Lars Sechelsteen (Kirkebok 3, folio 31).
    Mari ble født på Vollene 14.11.1812 og døpt 26. søndag etter Trefoldighet. Faddere var Ingebor og Anne Fusch, Anders Fusch, Gunder og Peder Sechelsteen (Kirkebok 3, folio 33).
    Olea ble født på Vollene 12.01.1815 og døpt «Dom. Sept» (Septuagésima). Faddere var Mari & Løchen, Anne Fusch, Lars & Løchen, Anders Fusch og Peder Sechelsteen (Kirkebok 3, folio 36).
    Anna ble født på Vollene 25.12.1817 og hiemmedøpt av Andreas Hansen Fusch (?) 04.01.1818. Faddere var Helene Fusch, Marthe Schachstad, ..., Gunder og Peder Sechelsteen (Kirkebok 4, folio 11, nr. 1). Anne døde 18.01.1818, kun tre uker gammel.
    Anders ble født på Vollene 18.06.1821 og døpt 24.06.1821. Faddere var Inger Fusch, Marthe Hoen, Ole Fusch, Gunder og Lars Sechelsteen (Kirkebok 4, folio 34, nr. 19).

    Anne var kun 53 år gammel da hun døde på Sekkelsten i 1827. 6

    Skiftet etter Anne ble avsluttet 16.09.1828.


  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 12, 1822-30, folio 360b.

    «Skifteforretning efter afdøde Anne Pedersdatter Sekkelsten i Aschim Begyndt den 8de Junü 1827 og Sluttet den 16de September 1828.
    Aar 1827 den 8de Junü blev Skifteretten efter foregaaet Tillysnings og bekjendgjørelse sat paa gaard Bruget søndre Sekkelsten i Aschim Prestegield for at registrere og vurdere Boet efter den her med døden den 2den Mai afgangne Kone Anne Pedersdtr, ti. gaa følgende     Skifte og Deling imellem hendes igjenlevende Enkemand Christen Andersen paa den ene og deres i Ægteskab Sammen avlede 6 Børn, 2de Sønner og 4de Døtrer paa den anden Side. Nærværende som widner og wurderingsmænd de 2de ædsvorne Laugrettes mænd Anders Olsen Masengen og Johannes Gundersen Jahren.
....

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 12, 1822-30, folio 360b.

... hans Børn og Arvinger at være følgende
    1. Sønnen Ole Christensøn er 25 Aar gl. og hjemme hos Faderen paa Arvetomten og nu tilstede.
    2. Andre og yngste Sønd Anders Christensøn 6 Aar gammel ligeledes hjemme paa Arvetomten.
    3. Eldste datter Marthe Christensdatter gift med Mattias Hansen og boende i en Plads under Bruget Gutul i Aschim. Anmeldte Datter Marthe Christensdatter var tilstede men ikke hendis Mand og sagde hun at hendes Mand endnu er mindreaarig.
    4. Andre datter Karen Christensdatter 17 Aar gammel og tjener paa Gaarden Ledingsrud i Edsberg sogn men er tilstede.
    5. Tredie Datter Mari Christensdatter 15 Aar gammel og tjener paa Schjørten Steggen i Aschim.
    6. Fjerde og yngste Datter Olea Christensdtr 11 Aar gammel og hjemme paa Arvetomten.
....» 7

 

 1. Kirkebok Askim nr. 4: «Trolov. og Viede», folio 82.
 2. Kirkebok Askim nr. 2: «Døbte», folio 41.
 3. Kirkebok Askim nr. 4: «Døde Mandkjøn», folio 256, nr. 1.
 4. Kirkebok Askim nr. 3: «Døbte», folio 33.
 5. Kirkebok Askim nr. 4: «Døde Kvindekjøn», folio 217, nr. 11.
 6. Folketellingen for 0114 Askim i 1801. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 62, 79, 105. Notater fra Kaare Nygaard.
 7. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 12, 1821-1830, folio 360b.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26