Mari Christensdatter Sekkelsten
1812-1904

>
ff
Anders Andersen Sekkelsten. Født 09.08.1750 på Fusk, Askim (ØF). Død 26.10.1822 på Sekkelsten, Askim (ØF). Gårdbruker.
fm
Anne Christensdatter Garsegg Mellom. Født 1749 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF). Død 21.12.1831 på Sekkelsten, Askim (ØF).
   
f
Christen Andersen Sekkelsten. Født 26.05.1771 på Sekkelsten, Askim (ØF). Død 25.12.1842 på Vrangen, Skjolden Søndre, Askim (ØF). Husmann/Gårdbruker.
m
Anne Pedersdatter Sekkelsten. Født omkring 1774. Død 02.05.1827 på Søstu, Sekkelsten, Askim (ØF).

Mari Christensdatter Sekkelsten. Født 14.11.1812 på Vollene, Fusk, Askim (ØF). Død 1904 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).
Gift 11.08.1837 i Askim (ØF) 1 Christen Olsen Nygaard. Husmann og skomaker.
Født 14.06.1813 på Gudim Nedre, Askim (ØF).
Døpt 27.06.1813 i Askim (ØF). 2
Død 09.04.1890 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).
Begravet 18.04.1890 i Askim (ØF). 3
Andreas Christensen Nygaard. Født 26.08.1838 på Hauger, Askim (ØF).
Døpt 02.09.1838 i Askim (ØF). 4
Død 03.11.1843 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).
Begravet 11.11.1843 i Askim (ØF). 5
Iver Christensen Nygaard. Født 26.01.1841 på Hauger, Askim (ØF).
Døpt 07.02.1841 i Askim (ØF). 6
Død 12.10.1843 i Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).
Begravet 21.10.1843 i Askim (ØF). 7
Karl Christensen Nygaard. Skomaker.
Født 24.08.1844 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).
Døpt 08.09.1844 i Askim (ØF). 8
Død 06.02.1915 i Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).
Begravet 20.02.1915 i Askim (ØF). 9
Ole Anton Christensen Nygaard. Overkonstabel.
Født 01.10.1847 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).
Døpt 17.10.1847 i Askim (ØF). 10
Død 21.09.1911 i Kristiania (OS).
Begravet 28.09.1911 i Grønland, Kristiania (OS). 11
Martin Christensen Nygaard. Skredder.
Født 09.12.1852 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).
Døpt 26.12.1852 i Askim (ØF). 12
Død 1936 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).

Biografi - Biography

Født 14.11.1812 på Vollene, Fusk, Askim (ØF).
Døpt 22.11.1812 i Askim (ØF). 13
Død 1904 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).

    Mari ble døpt «Dom. 26 p. Trin» (26. Søndag etter Trefoldighet) i 1812.

    Hun ble konfirmert i 1827 og bodde da hjemme på Sekkelsten. Presten ga henne karakteren «temmelig god».

    Ved skiftet etter hennes mors død i 1828, var hun 15 år gammel og tjente paa «Schørten Steggen», Stegen ble opptatt som husmannsplass under Nord-Skjørten i slutten av 1600-tallet og frasolgt i 1798, i 1828 hadde Berte Nilsdatter fra øvre Holter, som var enke etter Lars Trulsen, Stegen.

    Hun var tjenestepike på Hauger, Askim, da de giftet seg.

    Presten registrerte på den tiden når en kvinne ble «introdusert» i kirken etter en fødsel etter hvilken hun selvfølgelig var «uren». Ved innførselen i kirkeboken av Martins fødsel 09.12.1852 og dåp 2. juledag, har presten notert at Mari ble «intr. 20.02.1853»!

  "
Folketellingen 1891. Herred 124 Askim, tellingskrets 9 Moen, husliste 13: Skjema 1 Mari K. Nygård og skjema 2, personseddel 1 Mari Kristensd. Nygård.

    Ved folketellingen i 1891 er Mari ført som hovedperson.
        Folketælling for Kongeriget Norge 1ste Januar 1891.
        Askim herred, tellingskrets 9 Moen, husliste 13, gnr. 57, bnr. 10.
    Det bodde 6 personer på gården hvorav 2 bodde der midlertidig.
Mari Kristensdtr. Nygård - født 1812 - Hovedperson - Gårdejer og bruger.
Karl Kristensen Nygård - Født 1844 - Søn - Ugift - Skomagermester for egen regning -
                                         Gårdejer og bruger.
Martin Kristensen Nygaard - Født 1852 - Søn - Ugift - Skomagermester for egen regning -
                                              Gårdejer og bruger.
Anna Karlsdatter Nygård - Født 1873 - Fosterdatter - Ugift - Stuepige og syerske -
                                           Gårdejer og bruger.
Martin Olsen Nygård - Født 1876 i Ejdsberg herred - Sønnesøn -
                                     Forsørgerens Livsstilling: Politioverkonstabel - Sædvanligt Bosted: Kristiania.
Karoline Olsen Nygård - Født 1873 i Ejdsberg herred - Sønnedatter - Syerske ved verksted -
                                        Forsørgerens Livsstilling: Politioverkonstabel - Sædvanligt Bosted: Kristiania.

    Folketellingen fra 1900 viser for gardsnr. 54, bruksnr. 10, Nygård:
Marie Kristensd. - Husmor - Enke - Gårdejer, gardbrugerenke - Født 1812.
Karl Kristens. - Søn - Ugift - Skomager, jordbrugsarbejde - Født 1844.
Martin Kristens. - Søn - Gift - Skredder, jordbrugsarbejde - Født 1852.
Oline Kristens. - Sønnekone - Gift - Hustru - Født 1866 i Ejdsberg Sm.
Kristen Martins. - Sønnesøn - Ugift - Søn - Født 1893.
Jens Martins. - Sønnesøn - Ugift - Søn - Født 1896.
Anna Marie Martins. - Sønnedatter - Ugift - Datter - Født 1898.
Marie Andreass. - Pleiebarn - Ugift - Til opfostring - Født 1887.
Familien dyrket korn og poteter og holdt kreatur og fjærkre. De hadde kjøkkenhage og frukthage.

    Som enke satt hun med bruket til 1904, da sønnen Martin overtok dette for 4000 kr. 14

 

 1. Kirkebok Askim nr. 4: «Copulerede», folio 420, nr. 6.
 2. Kirkebok Askim nr. 3: «Døbte», folio 34.
 3. Kirkebok Askim nr. 7: «E. Døde», folio 196, nr. 14.
 4. Kirkebok Askim nr. 4: «Fødte Mandkjøn», folio 308, nr. 15.
 5. Kirkebok Askim nr. 4: «Døde Mandkjøn», folio 256, nr. 13.
 6. Kirkebok Askim nr. 4: «Fødte Mandkjøn», folio 320, nr. 3.
 7. Kirkebok Askim nr. 4: «Døde Mandkjøn», folio 256, nr. 11.
 8. Kirkebok Askim nr. 4: «Fødte Mandkjøn», folio 334, nr. 18.
 9. Klokkerbok Askim nr. 2: «E. Døde», folio 285, nr. 4.
 10. Kirkebok Askim nr. 5: «A. Døbte», folio 2.
 11. Kirkebok Grønland menighet nr. 16: «E. Døde», folio 207, nr. 124.
 12. Kirkebok Askim nr. 5: «A. Døbte», folio 17, nr. 65.
 13. Kirkebok Askim nr. 3: «Døbte», folio 33.
 14. Kirkebok Askim nr. 4: «Confirmerede Piger», folio 507, nr. 5.

  Folketelling 1. januar 1891, herred 124 Askim, tellingskrets 9 Moen, husliste 13. Folketellingen for 0125 Eidsberg i 1900. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 105, 262, 428. Notater fra Kaare Nygaard.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26