Christen Olsen Nygaard
1813-1890
Husmann og skomaker.

>
ff
Halvor Christophersen. Født 31.08.1755 på Tømt, Askim (ØF). Død 1809 på Fjellengen, Vammeli Nordre, Askim (ØF). Husmann.
fm
Gunhild Olsdatter. Født omkring 1750. Død 1812 på Gudim Nedre, Askim (ØF).
mf
Ener Brynildsen Gudim Nedre. Født 1755 på Dynjan, Trømborg, Eidsberg (ØF). Død 07.05.1830 på Hauger, Askim (ØF). Gårdbruker.
mm
Kari Olsdatter Østby. Født 1759 på Østby, Melleby, Hærland, Eidsberg (ØF). Død 1805 på Gudim Nedre, Askim (ØF).
f
Ole Halvorsen. Født 15.01.1786 på Laholmen, Prestegården, Askim (ØF). Død 09.04.1858 på Hauger, Askim (ØF). Gårdbruker.
m
Ellen Enersdatter Gudim Nedre. Født 13.06.1790 på Tarm, Askim (ØF). Død 04.02.1866 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).

Christen Olsen Nygaard. Født 14.06.1813 på Gudim Nedre, Askim (ØF). Død 09.04.1890 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF). Husmann og skomaker.
Gift 11.08.1837 i Askim (ØF) 1 Mari Christensdatter Sekkelsten. Født 14.11.1812 på Vollene, Fusk, Askim (ØF).
Døpt 22.11.1812 i Askim (ØF). 2
Død 1904 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).
Andreas Christensen Nygaard. Født 26.08.1838 på Hauger, Askim (ØF).
Døpt 02.09.1838 i Askim (ØF). 3
Død 03.11.1843 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).
Begravet 11.11.1843 i Askim (ØF). 4
Iver Christensen Nygaard. Født 26.01.1841 på Hauger, Askim (ØF).
Døpt 07.02.1841 i Askim (ØF). 5
Død 12.10.1843 i Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).
Begravet 21.10.1843 i Askim (ØF). 6
Karl Christensen Nygaard. Skomaker.
Født 24.08.1844 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).
Døpt 08.09.1844 i Askim (ØF). 7
Død 06.02.1915 i Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).
Begravet 20.02.1915 i Askim (ØF). 8
Ole Anton Christensen Nygaard. Overkonstabel.
Født 01.10.1847 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).
Døpt 17.10.1847 i Askim (ØF). 9
Død 21.09.1911 i Kristiania (OS).
Begravet 28.09.1911 i Grønland, Kristiania (OS). 10
Martin Christensen Nygaard. Skredder.
Født 09.12.1852 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).
Døpt 26.12.1852 i Askim (ØF). 11
Død 1936 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).

Biografi - Biography

Husmann og skomaker.
Født 14.06.1813 på Gudim Nedre, Askim (ØF).
Døpt 27.06.1813 i Askim (ØF). 12
Død 09.04.1890 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).
Begravet 18.04.1890 i Askim (ØF). 13

Flyttet omkring 1842 fra Hauger, Askim (ØF) til Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).

  "

    Christen er født i 1813:
«Fød d: 14 Jun og Dom 1re P. Trin. d 20 eju.dem(?) døbt en Søn for Ole Halvorsen under Gudim og Ellen Enersd: Nom: Christen». Faddere var Kirsti N. Gudim, Kirstine Ibid., Inger Henstad og Thorer N. Gudim.

    I en utskrift av kirkeboken heter det:
«Født i aaret 1813
 den 21de Juni og døpt den 27de s.m.
 I Ashim Kirke af hr. pastor ...iort.
 Confirmert i Aaret 1829 den 27de
 September, af Hr Pastor Brok.
 Hauger i Ashim 22de April 1831 (sign)»

    Ifølge kirkeboken ble han imidlertid født «under Gudim» en uke tidligere. Antagelig bodde familien da på en husmannsplass under Nedre Gudim som hans morfar, Ener Brynildsen eide og hvor Ener bodde i 1813.

    Da han ble konfirmert i 1829, bodde familien på Hauger.


  "
Denne fine tegning laget hans far, Ole (Halvorsen) Hauger, da Chresten ble konfirmert!

  "
Nordre Nygaard ligger under Søndre Løken i Askim syd for E18 og jernbanen.

    Christen var husmann og skomaker på Nordre Nygaard under Søndre Løken fra begynnelsen av 1840-årene. Den nest eldste sønnen, Iver, ble født på Hauger i 1841 og døde i 1843, 2¾ år gammel, etter at familien hadde flyttet til Nygaard.

    Nygaard ligger i det sørøstre hjørnet av Søndre Løken på østsiden av bekken og grenser opp til Auten og Risengen. Delet følger stort sett den nye Katralveien. Nygaard ble tatt opp som husmannsplass på 1600-tallet. Da Søndre Løken ble delt i 1735, ble plassen delt i en nordre (øvre) plass og en søndre (nedre) plass. Ved makeskifte mellom det «Vestre bruket», bnr. 1, og «Det østre bruket», bnr. 8, i 1805 kom begge Nygårdplassene under bnr. 8, mens hele Simenrud kom under bnr. 1.

    «Pladsen Nordre Nygaard, med en del af Løkens Fehage», grenset i sør til innmarka på søndre Løken. Havna og skogen lå nord for innmarka og grenset opp til innmarka på Søndre Løken, bnr. 1, «det vestre bruket». Delet gikk til midten av en dam ved innmarka på nordre Nygaard.

    I 1865 var det 3 kuer og 1 ungdyr på gården. Utsæden var ¼ t. rug, 1½ t. havre og 3 t. poteter.

    Husene på Nygaard ble assurert i 1867. Stuebygningen på 11 ½ x 8½ alen var delt i kjøkken og stue og hadde flis under steintaket. Lagården på 13½ x 10½ alen hadde låve og to lader og var flistekt. Fjøset målte 9 x 7 alen, besto av leire og ved, og hadde halmtak. Det samme hadde vedskuret av bindingsverk på 7 x 5 alen.

    Omkring 1940 hadde bruket 25 mål innmark og 25 mål skog, og det var vanlig med 3 -4 kuer og ett par ungdyr. Eieren oppgir også i 1985 arealet til 25 mål innmark og 25 mål skog.
    Den gamle stuebygningen, som sannsynligvis var fra omkring 1830, er revet og nytt våningshus ble bygd i 1982. En stuebygning fra 1912 kalles sidebygning. Låvebygning med fjøs ble bygd i 1912.

    Christen kjøpte plassen i 1870 for 1200 kr (skjøte tinglyst 05.08.1875).

    I 1875 var det 3 storfe og 1 sau på nordre Nygard, og det ble sådd 1¾ tønner kort og satt 3 tønner poteter.

    Gårdbruker Kristen Olsen døde «efter nogle timaar Fl..befrudande Alderdom?» på Nygaard i 1890, 76 år gammel. Ihlen oppgis som fødested.

    Ihlen-gårdene ligger vest for Gudim. Hans far, Ole Halvorsen, var lottbruker på Nordre Ihlen i 1817, men bodde der allerede i 1815. Familien flyttet muligens fra Nedre Gudim til Nordre Ihlen kort tid etter at Christen ble født, og dette kan være grunnen til uoverensstemmelsen mellom kirkebøkene ført ved hans dåp, henholdsvis da han ble begravet. 14

 

 1. Kirkebok Askim nr. 4: «Copulerede», folio 420, nr. 6.
 2. Kirkebok Askim nr. 3: «Døbte», folio 33.
 3. Kirkebok Askim nr. 4: «Fødte Mandkjøn», folio 308, nr. 15.
 4. Kirkebok Askim nr. 4: «Døde Mandkjøn», folio 256, nr. 13.
 5. Kirkebok Askim nr. 4: «Fødte Mandkjøn», folio 320, nr. 3.
 6. Kirkebok Askim nr. 4: «Døde Mandkjøn», folio 256, nr. 11.
 7. Kirkebok Askim nr. 4: «Fødte Mandkjøn», folio 334, nr. 18.
 8. Klokkerbok Askim nr. 2: «E. Døde», folio 285, nr. 4.
 9. Kirkebok Askim nr. 5: «A. Døbte», folio 2.
 10. Kirkebok Grønland menighet nr. 16: «E. Døde», folio 207, nr. 124.
 11. Kirkebok Askim nr. 5: «A. Døbte», folio 17, nr. 65.
 12. Kirkebok Askim nr. 3: «Døbte», folio 34.
 13. Kirkebok Askim nr. 7: «E. Døde», folio 196, nr. 14.
 14. Kirkebok Askim nr. 4: «Confirmerede Drenge», folio 512, nr. 4. Skriv. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 262, 290.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26