Anders Andersen Sekkelsten
1750-1822
Gårdbruker.

>
ff
Lars Størkersen Nord-Moen Nordre/Sletner. Født omkring 1687 på Sletner, Eidsberg (ØF). Død 1744 på Sletner, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
fm
Randi Erichsdatter Mysen Søndre.
mf
Erich Knudsen Dramstad/Kjeserud Vestre. Født omkring 1689 på Dramstad, Askim (ØF). Død 1748 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
mm
Maren Amundsdatter Kjeserud Vestre. Født omkring 1695. Død 1786 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
f
Anders Larsen Sletner/Fusk. Født 1714 på Nord-Moen Søndre (Nedre), Eidsberg (ØF). Død 1750 på Fusk, Askim (ØF). Gårdbruker.
m
Ellen Erichsdatter Dramstad. Født omkring 1727. Død 1762 på Fusk, Askim (ØF).

Anders Andersen Sekkelsten. Født 09.08.1750 på Fusk, Askim (ØF). Død 26.10.1822 på Sekkelsten, Askim (ØF). Gårdbruker.
Gift 1769 i Eidsberg (ØF) 1 Anne Christensdatter Garsegg Mellom. Født 1749 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
Døpt 04.05.1749 i Eidsberg (ØF). 2
Død 21.12.1831 på Sekkelsten, Askim (ØF).
Begravet 30.12.1831 i Askim (ØF). 3
Christen Andersen Sekkelsten. Husmann/Gårdbruker.
Født 26.05.1771 på Sekkelsten, Askim (ØF).
Døpt 23.06.1771 i Askim (ØF). 4
Død 25.12.1842 på Vrangen, Skjolden Søndre, Askim (ØF).
Begravet 03.01.1843 i Askim (ØF). 5

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født 09.08.1750 på Fusk, Askim (ØF).
Døpt 06.09.1750 i Askim (ØF). 6
Død 26.10.1822 på Sekkelsten, Askim (ØF).
Begravet 05.11.1822 i Askim (ØF). 7

    Anders ble født «Dom 11 á Trin» og døpt «15 á Trin» i 1750. «Enchen Eli Fusks Søn Kaldet Anders».
    Faddere var Birthe Store Ruud, Barbara Fusk, Ragnild og Frands Store Ruud og Hans Keiserud fra Eidsberg. Hans far, Anders Larsen, døde før han ble født, samme år som familien hadde flyttet til Fusk.

  "

    Han vokste opp på Kjeserud. I 1765 fikk han 7½ lispund tunge ¼ skinn i Sekkelsten som gave av Matias Gunbiørnsen (gavebrev 01.07.1765). Matias hadde giftet seg med Anders mormor, Maren Amundsdatter Kjeserud, etter at hennes mann, Erich Knudsen fra Dramstad, døde.

    I Eidsberg den 22.01.1769 ble Ung-Karl Anders Anderssøn Kieserud fæstet til Pigen Anna Kristensdatter Garsæg. Cautionister eller vielsesdag er ikke oppgitt i kirkeboken.

    Da han giftet seg overtok han ytterligere 5 lispund tunge i Sekkelsten fra Hans Eriksen Kjeserud. (Skjøte 30.06.1769.) Han ble således eier av hele gården Sekkelsten, som han nå tok i bruk sjøl og brukte i nesten 50 år.

    Sekkelsten ligger på sletta øst for Askimbyen. Den deles av E18 og av den gamle veien fra Eidsberg, som fortsetter over Tømmerås og Guderud. I øst grenser Sekkelsten til Fusk og Eidareng langs bekken nede i dalen. I sør grenser gården i innmarka til Eiebakke, i vest til Hon og i nord til Tømmerås. Det gamle tunet lå på det nordre bruket.
    Betydningen av navnet Sekkelsten er uklar. Rygh tror at navnet har sammenheng med verbet «sikla» som betyr å risle. Det må da i tilfelle ha vært bekken øst for gården som «rislet». Navnet ble skrevet Sekelstienn i 1593, Sekkelsteen i 1723 og Sekkelstein i 1886.
    Gården ble ryddet i vikingtiden eller tidligere og var i bruk etter svartedauen. Ødegården Liverud er trolig gått inn i Sekkelsten.

    Anders lånte 199 rdl. av Torsten Hansen på Torkelsrud, Eidsberg.

    I 1778 solgte Torer Olsen gården Kampenes til Anders for 1000 rdl. Anders overdro gården to år senere til Torsten Hansen Torkelsrud som var gift med Torer Olsens datter Maria.

    I 1762 solgte Ole Pedersen Holter hele gården Jaeren til Torer Eriksen for 340 rdl. Samme år som han overtok Jaeren, solgte Torer halve gården til Anders for 180 rdl. Denne halvdelen ble så antagelig brukt sammen med Sekkelsten. I 1772 solgte Anders og Ole Torsen hver sin andel til Hans Hansen på Søndre Rom for 350 rdl. Men samme året overtok Anders hele gården igjen som brukelig pant for 499 rdl. Hele gården ble så brukt sammen med Sekkelsten til 1779. I 1779 ble pantet overtatt av Anders Eriksen Haug for 650 rdl. og han tok gården i bruk.

  "
Folketellingen i 1801, folio 358b.

    Ved folketellingen i 1801 oppgis Anders å være bonde og 51 år gammel. Deres barn, Christen (30 år), Gunder (22 år), Marthe (19 år), Lars (18 år) og Peder (12 år) var alle ugift og bodde hjemme hos sine foreldre. Anne Pedersdatter tilhørte også husholdet. Hun var 26 år og ugift tjenestepike. Året etter giftet hun seg med Christen, sønnen til Anders.

    I 1820 delte Anders gården mellom sønnene Christen, Gunder og Lars. Deleforretningen, som ble datert 14.10.1820, ga de tre brukene, Nordstu, Mellomstu og Søstu Sekkelsten. Hovedbølet Nordstu og Mellomstu fikk 12½ lispund tunge 5/12 skinn av skylda, mens det søndre bruket fikk 5 lispund tunge 1/6 skinn. Christen overtok Søstu, Gunder fikk Mellomstu og Lars fikk Nordstu.

  "
Pantebok Heggen og Frøland nr 8, 1807-23 folio 453a.

    «No 13 Skjøde No 5 Oc:4de Sp: 1820
    Jeg undertegnede Anders Andersen boende paa Gaarden Sechelsteen i Aschim Præstegield, giør viterligt at have solgt og afhændit lige som ieg med mind Kones Samtykke sælger, skjøder og aldelis afhæander til min ægte Søn Chrsten Andersen den Søndre Deel af ... Jæagerqvarteret Sechelsteen Mat No 38 hvis Betaling ved ...»
  "
Pantebok Heggen og Frøland nr 8, 1807-23 folio 453a-453b.

    «No 14 Føderaads-Contract: No 5 Oc. 4 Sp: 182.
    Vi Undertegnede, menlig Christen, Gunder og Lars Anders Sønner Sechelsteen i Aschim gjør vitterligt at da vore Foreldre Anders Andersen og Anne Christensdatter have meddeelt oc Skjødt paa Gaarden Sechelsteen nemlig mit Christen paa 5 Lispd, Gunder paa 12½ lispd og Lars paa 12½ Lispd paa Wilkaar at vi skkulde levere Deres Føderaad; ...».

    Da Anders døde i 1822 var han 72 år gammel. 8

 

 1. Kirkebok Eidsberg nr. 4: «Forlovede og viede», folio 41.
 2. Kirkebok Eidsberg nr. 3: «Babtizandi», folio 109.
 3. Kirkebok Askim nr. 4: «Døde Kvindekjøn», folio 229, nr. 4.
 4. Kirkebok Askim nr. 2: «Døbte», folio 41.
 5. Kirkebok Askim nr. 4: «Døde Mandkjøn», folio 256, nr. 1.
 6. Kirkebok Askim nr. 1: «Fødte og døbte», folio 32.
 7. Kirkebok Askim nr. 4: «Døde Mandkjøn», folio 206, nr. 10.
 8. Folketellingen for 0114 Askim i 1801. Pantebok Heggen og Frøland nr 8, 1807-23 folio 453a-453b.. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 96-97, 100, 314, 372. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 303.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26