Anne Christensdatter Garsegg Mellom
1749-1831

>
ff
Peder Pedersen Vete Søndre/Fjøs. Født omkring 1671 på Fjøs, Eidsberg (ØF). Død 1758 på Fjøs, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
fm
Marte Christensdatter Haga Vestre.
mf
Jørgen Christensen Garsegg Mellom. Født omkring 1679. Død 1749 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF). Gårdbruker, lagrettemann.
mm
Maren Sjøfarsdatter Garsegg Vestre. Født omkring 1680 på Garsegg Vestre, Eidsberg (ØF). Død 1754 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
f
Christen Pedersen Fjøs/Garsegg Mellom. Død 1761 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
m
Marte Jørgensdatter Garsegg Mellom. Født omkring 1704 på Brødremoen Vestre, Eidsberg (ØF). Død 1776 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).

Anne Christensdatter Garsegg Mellom. Født 1749 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF). Død 21.12.1831 på Sekkelsten, Askim (ØF).
Gift 1769 i Eidsberg (ØF) 1 Anders Andersen Sekkelsten. Gårdbruker.
Født 09.08.1750 på Fusk, Askim (ØF).
Døpt 06.09.1750 i Askim (ØF). 2
Død 26.10.1822 på Sekkelsten, Askim (ØF).
Begravet 05.11.1822 i Askim (ØF). 3
Christen Andersen Sekkelsten. Husmann/Gårdbruker.
Født 26.05.1771 på Sekkelsten, Askim (ØF).
Døpt 23.06.1771 i Askim (ØF). 4
Død 25.12.1842 på Vrangen, Skjolden Søndre, Askim (ØF).
Begravet 03.01.1843 i Askim (ØF). 5

Biografi - Biography

Født 1749 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
Døpt 04.05.1749 i Eidsberg (ØF). 6
Død 21.12.1831 på Sekkelsten, Askim (ØF).
Begravet 30.12.1831 i Askim (ØF). 7

    Anne ble født på Garsæg og døpt 04.05.1749. Faddere var Mari Langnæs, Giertrud Garsæg, Aaste Elsnæs, Elisabeth Elsnæs og Clemets Garsæg.

  "

    Ved folketellingen i 1801 oppgis Anne å være 52 år gammel.

    Sammen med Anders hadde hun følgende barn:
1770: Anders, død samme år.
1771: Christen, til Søndre Sekkelsten.
1773: Erik, til Hon.
1775: Mari, gift med I. Lars Paulsen Søndre Løken, II. Hans Jakobsen.
1777: Anders, til Skakstad i Eidsberg.
1779: Gunder, til Mellom-Sekkelsten.
1781: Marte, gift med Lars Andersen Elsnes i Eidsberg, død 1822.
1783: Lars, til Nordre Sekkelsten.
1787: Ole, død 1793.
1789: Peder, til Løkke i Trømborg.
1792: Mattis, død samme år.

    Anne døde på Sekkelsten i 1831, 85 år gammel. 8

    Skifteretten etter Annes død ble satt allerede neste dag og skiftet ble avsluttet 15.12.1832:

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 13, 1830-39, folio 165b-166a..

    «Efter Afgangne Anne Christensdatter Sekkelsten Sluttet 15de December 1832.
Aar 1831, den 22de December blev Skifteretten uden Tillysning sat paa Gaarden Sekkelsten i Aschim prestegield for at registrere og wurdere den Efterladenskaber, som tilhørte den i Gaar den 21 Dennes med Døden afgangne Husmandskone Anne Christensdatter til paafølgende skifte og Deling imellem den Afdødes igjenlevende myndige Børn og umyndige Børnebørn. Nærværende som Witner og Wurderingsmænd de 2de af Her Foged Brandt udnævnte eed-svorne laugrettesmænd Johannes Andersen Gudderud og Lars Hansen Eiebakke.
    Hvorda! Tinglougs Lensmand C. Nielsen war nærværende for efter skriftlig Ordre af Gaars Dato den 21de Dennes afholde denne Registeringsforretning paa Skifteforvalteren S: J: He.. Kammerjunker og Sorenskriver ... ... Den afdødes Søns Lars Andersen var tilstæde og opgav den afdødes Huusmandskone Anne Christensdatters Børn og Børnebørn, som Arvinger efter hende at wære følgende:
  1. Ældste Søn Christen Andersen for længe Siden myndig og nu opholdende Sig paa Gaarden Schakstad i Edsberg og nu til stede.
  2. Andre Søn Erik Andersen for lenge siden myndig og nu opholdende paa Garden Moen(?) men nu tilstæde.
  3. Tredje Søn Anders Andersen er død, men haver været gift og i Samme Ægteskab efterladt Sig følgende Børn
    a. Ole Andersen er myndig og boer paa Gaarden Schakstad i Edsberg, men er tilstede.
    b. Anden Søn Christen Andersen, 13 Aar gammel og værende paa Gaarden Schakstad hos sin Moder.
    c. Ældste datter Martha Andersdatter er gift med Syver Olsen, der er myndig og boende paa Gaarden nordre Knoll i Edsberg og tilstede.
    d. Anden Datter Olea Andersdatter er gift med Christen Christiansen, der efter sigende skal wære Mindreaarig og boer paa Gaarden Krage i Edsberg men er tilstede.
    e. Tredie Datter Annekken Andersdatter 21 Aar gammel og hjemme her paa Gaarden Sekkelsten.
    f. Fierde Datter Elen Andersdatter 18 Aar gammel og hiemme paa Gaarden nordre Knold i Edsberg Sogn.
    g. Femte Datter Maria Andersdatter 18 Aar gammel og hjemme paa Gaarden Munstorp i Edsberg Sogn.
    h. Sjette Datter Maren Andersdatter 9 Aar gammel og hiemme hos Moderen paa Gaarden Schakstad i Edsberg.
    i. Syvende og yngste Datter Anne Andersdatter 7 Aar gammel og hjemmeværende hos sin Moder på Gaarden Schakstad i Edsberg.
  4. Fjerde Søn Gunder Andersen, myndig og boende paa Gaarden Sekkelsteen og nu tilstede.
  5. Femte Søn Lars Andersen ogsaa myndig og boende her paa Gaarden Sekkelsteen, nu tilstede.
  6. Sjette Søn Peder Andersen ogsaa myndig, gift og boende paa Garden Løkke i Trømborg Annex, men nu tilstede.
  7. Eldste Datter Marie Andersdatter, gift med Hans Jacobsen og boende paa Gaarden Vestre Aschim i Sognet, han er tilstede paa hennes Wegne.
  8. Yngste datter Marthe Andersdatter er død men haver wæret gift og i Ægteskabet efterladt Sig 5 Børn Tvende Sønner og 3 døttre
....» 9

 

 1. Kirkebok Eidsberg nr. 4: «Forlovede og viede», folio 41.
 2. Kirkebok Askim nr. 1: «Fødte og døbte», folio 32.
 3. Kirkebok Askim nr. 4: «Døde Mandkjøn», folio 206, nr. 10.
 4. Kirkebok Askim nr. 2: «Døbte», folio 41.
 5. Kirkebok Askim nr. 4: «Døde Mandkjøn», folio 256, nr. 1.
 6. Kirkebok Eidsberg nr. 3: «Babtizandi», folio 109.
 7. Kirkebok Askim nr. 4: «Døde Kvindekjøn», folio 229, nr. 4.
 8. Folketellingen for 0114 Askim i 1801. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 303, 671. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 100.
 9. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 13, 1830-1839, folio 165b.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26