Lauritz Henningsen Blakar [Munk]
1505?-1565?

>
ff
Lasse [Olavsen?] Blakar [Munk]. Født omkring 1443.
fm
Birgitte Henningsdatter Blakar. Hustru.
mf
Bjørn Bjarnesen Hovin. Kongelig ombudsmann.
mm
Maritte Gautesdatter. Født omkring 1460. Død etter 1516.
f
Henning Lassesen Blakar [Munk]. Død omkring 1560 på Blakar, Lom (OP).
m
Aase Bjørnsdatter. Født omkring 1490. Død etter 1548 på Blakar, Lom (OP).

Lauritz Henningsen Blakar [Munk]. Født omkring 1505 på Blakar, Lom (OP). Død omkring 1565 på Blakar, Lom (OP).
Gift Gunhild Frisvold. Født omkring 1510 på Frisvold, Eid, Rauma (MR).
Oluf Lauritzsen Blakar [Munk]. Død før 1574.
Eline Lauritzdatter Blaker [Munk].
Michel Lauritzsen Blakar [Munk]. Født omkring 1540 på Blakar, Lom (OP).
Død omkring 1625 på Blakar, Lom (OP).

Biografi - Biography

Født omkring 1505 på Blakar, Lom (OP).
Død omkring 1565 på Blakar, Lom (OP).

    Lauritz var sønn til Henning Lassesen Blakar [Munk] (~1519 - ~1560) og
                                     Aase Bjørnsdatter (~1490 - >1548).

    Han eide og bodde på Blaker til sin død omkring 1565.

    Norsk Slektshistorisk tidsskrift bd. I - Finne-Grønn: Munk'erne av Gudbrandsdalen. s. 9:
  «Lauritz Henningssøn Blaker [Munk], eiet og bodde paa Blaker til sin død omkring 1565.
    Med sin hustru Gunhild fik han Frisvold i Eidsbygden i Romsdalen og Fossum i Tretten og eiet adskillig jordegods, men dog ikke saa stort som farens.
    Foruten mindst tre barn, som døde unge og ugifte, hadde han tre efterlevende, Eline, Oluf og Michel.» 1

 

  1. S. H. Finne-Grønn: «Munk'erne av Gudbrandsdalen», N.S.T., hefte 1 (1927), side 11. Engebret Hougen: «Sammenhengen mellom våre bondeslekter og våre middelalderætter», manuskript, (1951), side 121.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30