Lauritz Olavsen Blakar [Munk]
1443?-1519?

       
   

Lauritz Olavsen Blakar [Munk]. Født omkring 1443. Død omkring 1519.
Gift Birgitte Henningsdatter Blakar. Hustru.
Henning Lauritzsen Blakar [Munk]. Født omkring 1519.
Død omkring 1560.

Biografi - Biography

Født omkring 1443.
Død omkring 1519.

    Hans far skal være Olav Erlandsen (~1405 - ~1462) fra Olberg i Krødsherad.

    Lauritz kjøpte 21.09.1495 Elgjarn-ættens hovedsete, gården Valbjør i Vaage, av Erland Throndssøn.
Dato: 21 Septbr. 1495. Sted: Hvarberg - DN III 997 - Sammendrag:
    «To mænd kundgjöre, at Erlend Thordssön, solgte til Lasse Munk Gaarden söndre Valberg paa Vaage med en Ager under nordre Valberg».
    I sammendraget står det riktignok Thordssøn, men i den trykte utgaven står det «Erlendh Troensson», så det er trolig riktig som Finne-Grønn skriver, Throndsøn)). 1

 

  1. Geirr I. Leistad: «Nesøya og Nesøygodsets eiere i middelalderen og tidlig nytid», Asker og Bærum Historielag, skrift nr. 37 (1997), side 318-19.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2016-11-16