Eline Lauritzdatter Blaker [Munk]

>
ff
Henning Lassesen Blakar [Munk]. Død omkring 1560 på Blakar, Lom (OP).
fm
Aase Bjørnsdatter. Født omkring 1490. Død etter 1548 på Blakar, Lom (OP).
   
f
Lauritz Henningsen Blakar [Munk]. Født omkring 1505 på Blakar, Lom (OP). Død omkring 1565 på Blakar, Lom (OP).
m
Gunhild Frisvold. Født omkring 1510 på Frisvold, Eid, Rauma (MR).

Levde 1590.
    17.06.1590 (skindbrev på Blaker) inngikk hun et forlik med broren Michel hvorved han fikk den andre halvdelen av Blaker samt ½ hud i Skjæsar i Lom og ½ hud i Orden i Eidsbygda i Romsdalen. Av sin mors gods overtok han 3 huder i Frisvold i Eidsbygda og ½ hud i Fossum i Tretten.
    I bytte fikk Eline 1 hud i Skjæsar og 2½ hud i Fossum.
    Ved dette forlik ble det uttrykkelig bemerket at Michel hadde arvet en del av godset etter en bror og to søstre, som døde ugifte (diplom på Blaker). 1

 

  1. S. H. Finne-Grønn: «Munk'erne av Gudbrandsdalen», N.S.T., hefte 1 (1927), side 9.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30