Eline Lauritzdatter Blaker [Munk]

ff
Henning Lassesen Blakar [Munk]. Død omkring 1560 på Blakar, Lom (OP).
fm
Aase Bjørnsdatter. Født omkring 1490. Død etter 1548 på Blakar, Lom (OP).
   
f
Lauritz Henningsen Blakar [Munk]. Født omkring 1505 på Blakar, Lom (OP). Død omkring 1565 på Blakar, Lom (OP).
m
Gunhild Frisvold. Født omkring 1510 på Frisvold, Eid, Rauma (MR).

Biografi - Biography

Levde 1590.

    17.06.1590 (skindbrev på Blaker) inngikk hun et forlik med broren Michel hvorved han fikk den andre halvdelen av Blaker samt ½ hud i Skjæsar i Lom og ½ hud i Orden i Eidsbygda i Romsdalen. Av sin mors gods overtok han 3 huder i Frisvold i Eidsbygda og ½ hud i Fossum i Tretten.
    I bytte fikk Eline 1 hud i Skjæsar og 2½ hud i Fossum.
    Ved dette forlik ble det uttrykkelig bemerket at Michel hadde arvet en del av godset etter en bror og to søstre, som døde ugifte (diplom på Blaker). 1

 

  1. S. H. Finne-Grønn: «Munk'erne av Gudbrandsdalen», N.S.T., hefte 1 (1927), side 9.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29