Aase Bjørnsdatter
1490?-(1548..)

>
    mf
Gaute Olavsen(?).
mm
Jorunn Niklasdatter. Født omkring 1435. Død omkring 1516.
f
Bjørn Bjarnesen Hovin. Kongelig ombudsmann.
m
Maritte Gautesdatter. Født omkring 1460. Død etter 1516.

Aase Bjørnsdatter. Født omkring 1490. Død etter 1548 på Blakar, Lom (OP).
Gift Henning Lassesen Blakar [Munk]. Død omkring 1560 på Blakar, Lom (OP).
Lauritz Henningsen Blakar [Munk]. Født omkring 1505 på Blakar, Lom (OP).
Død omkring 1565 på Blakar, Lom (OP).

Biografi - Biography

Født omkring 1490.
Død etter 1548 på Blakar, Lom (OP).

    Foreldrene til Aase var Bjørn Bjarnesen Hovin (nevnt 1491 til 1497) og
                                            Maritte Gautesdatter (~1460 - >1516).

    "
Slektstavle – Fra Per Reidar Bjørnerud Christiansen: «Dyre Sevaldssons ætt, og litt om Hove- og Østby-ættene», N.S.T. XXXV (1996), side 427.

    Henning og Aase Bjørnsdatter hadde sønnen
Ca. 1505: Lauritz, gift med Gunhild, død omkring 1565 på Fåberg.

    "
Fogderegnskap 1631-32. F Gudbrandsdalen fogderi, (Lensregnskap Akershus len, eske 105, legg 2, litra 1, folio 22-23).

    Henning Sollied skriver i «Nogen oplysninger om bondearistokratiet i Gudbrandsdalen og Hedemarken - 2. Slektskretsen omkring gården Hovin i Fåberg»:
  «Under en prosess angående Sundplassen ved gården Hovin i Fåberg i 1630 fremla Niels Atlungstad i Vang bl. a. et pergamentbrev med følgende innhold (Akershus lensregnskaper 1630-31 Pk. 39a [R.A.]) – Skal være pakke 105, legg 2, litra 1, 1931-32, Fogderegnskap F Gudbrandsdalen, folio 22 ff.):
    Henning Munch gjør vitterlig at han i Lom prestegård anno 1548 med sin hustru Aase Biørnsdatter, sin sønn Laurits Munch og andre barn og svigersønner skiftet med Bent Haard, lagmann i Opplandene slik at denne av Henning fikk halve gården Hovin av skyld 4 huder mot til gjengjeld å overdra ham 1˝ hud i Rolstad i Fron, 1 hud i Skaarset i Fåberg samt et sølvbelte på 26 lodd. Det opplyses at Bents hustru Karen Dyresdatter var søsterdatter til Aase Biørnsdatter og odelsberettiget til det nevnte gods.
    Samtidig ble det fremlagt to brev fra 1480, henholdsvis 1492, hvorav det fremgikk at Hovin dengang tilhørte Hustru Aase Svensdatter.
    Bent Andersen Haard nevnes som lagmann på Oplandene fra ca. 1550 og førte et våpen med 3 bølger i skjoldet. Hans hustru, Karen Dyresdatter, var utvilsomt datter til Bents forgjenger i embedet, Dyre Sevaldsen, som nevnes allerede i 1517 og døde ca. 1549 på Hanestad på Toten. Hun var således søster bl. a. til Hustru Magnhild Dyresdatter, gift 1. gang med Mogens Haakonsen [Gyldenaar] og 2. gang med Niels Krabbe. Dyre Sevaldsens hustru, hvis navn ikke nevnes, har altså vært søster til Henning Munchs hustru, Aase Biørnsdatter. Disse søskens foreldre har sannsynligvis eid hele gården Hovin. Sikkert er det at Henning Munchs sønnesønns datter, Marit Olufsdatter på Hovin i 1570-årene eide 4 huder i gården, og denne halvpart har derfor antagelig hele tiden tilhørt Aases etterslekt. I 1665 opplyses det forøvrig at Hovin har tilhørt Marit Olufsdatters forfedre «siden sal. hustru Ingerid bodde her paa Hovin». 1

 

  1. Fogderegnskap 1631-32. F Gudbrandsdalen fogderi, (Lensregnskap Akershus len, eske 105, legg 2, litra 1, folio 22-23). Henning Sollied: «Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter - III Sudrheim-ætten», N.S.T. VIII (1941-42), side 402. Geirr I. Leistad: «Nesøya og Nesøygodsets eiere i middelalderen og tidlig nytid», Asker og Bærum Historielag, skrift nr. 37 (1997), side 318-19. Per Reidar Bjørnerud Christiansen: «Dyre Sevaldssons ætt, og litt om Hove- og Østby-ættene», N.S.T. XXXV (1996), side 427.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30