Jorunn Niklasdatter
1435?-1516?

    mf
SveinGautestad. Født omkring 1380. Væpner.
mm
Soleig Sunnulvsdatter(?). Født omkring 1385. Død etter 1436.
f
Niklas [Nils, Nikolas] ???.
m
Aase Sveinsdatter Gautestad. Født omkring 1410 på Gaustad, Romedal (HE).

Jorunn Niklasdatter. Født omkring 1435. Død omkring 1516.
Gift Gaute Olavsen(?).
Maritte Gautesdatter. Født omkring 1460.
Død etter 1516.
Birgittte Gautesdatter. Født omkring 1460.
Død etter 1518.

    Jorunn var datter til Aase Sveinsdatter (~1410 - <1518).

    Hennes mor må ha vært gift med en Niklas (Nikles, Niels) etter Jorunns patronymikon.

    Da Jorunn åpenbart er oppkalt etter Hustru Jorunn Sunnulvsdatter, må hun være født etter dennes død, altså rimeligvis i 1441 eller 1442.

    Gaute og Jorunn hadde følgende barn (minst):
Ca. 1460-70: Maritte, trolig gift med Bjørn Bjarnesen, død etter 1516.
Ca. 1460-70: Birgitte, gift 1. gang med væpneren Gunnar Finkelsen på Folberg i Nes på Romerike.
                                    gift 2. gang med væpneren Mogens Trulsen, hun døde kort tid etter 1518. 1

 

  1. Henning Sollied: «Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter - III Sudrheim-ætten», N.S.T. VIII (1941-42), side 399-402. Per Reidar Bjørnerud Christiansen: «Dyre Sevaldssons ætt, og litt om Hove- og Østby-ættene», N.S.T. XXXV (1996), side 416-18, 427.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29