Niklas [Nils, Nikolas] ???

>
       
   
Gift Aase Sveinsdatter Gautestad. Født omkring 1410 på Gaustad, Romedal (HE).
Jorunn Niklasdatter. Født omkring 1435.
Død omkring 1516.

     Aase må ha vært gift med en Nikles etter hennes datters patronymikon.

    Han må etter hennes tittel ha vært væpner.

    Henning Sollied skriver at
«Den eneste mer fremstående person med dette navn som omtales på Oplandene ved den tid Hustru Aase kan antas å ha oppnådd gifteferdig alder, er lagmannen på Hedmarken, Nikles Aslesen. Da det tydelig fremgår i kildene at denne Nikles må ha stått i nær forbindelse med Harnikt Henriksen og biskop Olav Harniktsen, kan det ikke være tvil om at man her har Hustru Aases mann.»

    Dette kan ikke stemme. Nevnte Nikles var gift med Jorunn Sunnelvsdatter i hennes første ekteskap og far til Biskop Olaf af Bergen! 1

 

  1. Henning Sollied: «Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter - III Sudrheim-ætten», N.S.T. VIII (1941-42), side 399, 402.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30