Soleig Sunnulvsdatter(?)
1385?-(1436..)

ff
Ivar ???.
     
f
Sunnulv Ivarsen. Væpner. Sysselmann.
 

Soleig Sunnulvsdatter(?). Født omkring 1385. Død etter 1436.
Gift SveinGautestad. Væpner.
Født omkring 1380.
Aase Sveinsdatter Gautestad. Født omkring 1410 på Gaustad, Romedal (HE).

    Jeg har ført Soleig som datter til Sunnulv Ivarsen, men det er usikkert hvorvidt det var Soleig eller hennes mann, Svein, som var barn til Sunnulv.

    Svein og Soleig hadde følgende barn (minst):
Ca. 1415: Aase, gift med en Nikles etter hennes datters patronymikon, levde 1492.
Ragnhild, gift med Jon Kjetilsen på Nøttestad.

    Da deres datter Aase Sveinsdatters fødselsår må antas å falle mellom 1410 og 1420, er hustru Soleig rimeligvis født engang i 1380-årene. Hun tilhører ihvertfall tydeligvis samme generasjon som Hustru Jorunn Sunnulvsdatter og må da antas, som denne, å være datter til Sunnulv Ivarsen, og ha arvet Imset etter faren. 1

 

  1. Henning Sollied: Nogen oplysninger om bondearistokratiet i Gudbrandsdalen og Hedemarken - 2. Slektskretsen omkring gården Hovin i Fåberg, NST VI (1937-38), side 145-147. Henning Sollied: «Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter - III Sudrheim-ætten», N.S.T. VIII (1941-42), side 395, 400, 402. Henning Sollied: «Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter - III Sudrheim-ætten», N.S.T. VIII (1941-42), side 395-96, 419, 402. Per Reidar Bjørnerud Christiansen: «Dyre Sevaldssons ætt, og litt om Hove- og Østby-ættene», N.S.T. XXXV (1996), side 419-20, 427.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29