Ivar ???

>
       
   
Gift .
Sunnulv Ivarsen. Væpner. Sysselmann.
Berdor Ivarsen Hovin. Væpner, Sysselmann.

    Ivar er kun kjent gjennom sønnenes patronymikon.

    Det er trolig at Sunnulv Ivarsen og Bendor på Hove var brødre.

 
Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30