Ulvhild Torgautsdatter [Smør]
1360?-1433?

>
ff
Jon Smør. Død mellom 1320 og 1350.
  mf
Guttorm Eiriksen. Født omkring 1285. Død omkring 1349. Sysselmann. Riksråd. Ridder.
mm
Elin Olavsdatter. Død omkring 1349.
f
Torgaut Jonsen [Smør]. Død omkring 1375. Fehirde i Tønsberg.
m
Gjertrud Guttormsdatter.

Ulvhild Torgautsdatter [Smør]. Født omkring 1360. Død omkring 1433.
Gift Benedikt Nicolassen. Ridder, fogde, riksråd.
Død før 23.03.1400.
Guttorm Benediktsen. Væpner. Riksråd, Lensherre.
Født omkring 1385.
Død omkring 1443.
Torgaut Benediktsen. Sysselmann. Riksråd. Ridder.
Født omkring 1392.

Biografi - Biography

Født omkring 1360.
Død omkring 1433.

    Ulvhild var datter til Torgaut Jonsen [Smør] (<1350 - ~1375) og
                                        Gjertrud Guttormsdatter.

    Benedikt og Ulvhild hadde følgende barn (minst):
Ca. 1385: Guttorm, døde ca. 1443.
Ca. 1392: Torgaut, væpner og riksråd, gift med Fru Karine Hansdatter.

    Ulvhild nevnes første gang – og da alene – i et brev 23.03.1400 da Eivind Guttormsen solgte – ved vitnebrev utstedt på Sem på Eiker – 6 øresbol jord i søndregården i Hval i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike til «Hustrw Wluilde Thorgauz dottor» (DN IV 706, «Regesta Norvegica» VIII, nr. 825):
  «Vitnebrev om salg av jord utstedt av Loden Torgeirsson og Alv Torsteinsson:
    Tirsdag før midfastesøndag var de på Sem på Eiker, da Eivind Guttormsson med handarband solgte hustru Ulvhild Torgautsdatter 6 øresbol i søndre gården i Hval i Haug sogn i Vangsbygda på Ringerike med alle tilliggelser. Kjøpesummen var oppebåret i sin helhet. Hustru Ulvhild fikk reservert søksmålsrett hvis hun skulle finne at noe urettmessig var skjedd med eiendommen i Eivinds tid.
    Beseglet av utstederne og selgeren.»

    Hennes mann var nå antagelig død.

    «Ærlig kvinne hustru Vluildo Þorgautzs dottær» kjøpte 1½ øresbol i den samme gården i vitnebrev fra østregården Viker 29.05.1413 (DN IV 791, «Regesta Norvegica» IX, nr. 923):
  «Vitnebrev om jordhandel, utstedt mandag i gangdagene av Asle Torsteinsson, prest på Heggen, Torgils Helgesson og Tore Andresson:
    De var samme dag til stede på tingstedet østre Vike da Gudbrand Jonsson lyste og vedgikk for dem at han hadde solgt ærlig kvinne hustru Ulvhild Torgautsdatter 1½ øresbol i søndre Hval i Haug sogn på Ringerike, med alle tilliggender, og å ha mottatt full betaling.
    Beseglet av utstederne.»

    Henning Sollied skriver i «Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter -
1. Rømer Gyldenløve», side 274-75:
  «P. A. Munch identificerer henne med den Ulfhild på Tronstad som omtales flere steder i RB, men dette synes tvilsomt da denne Ulvhild vistnok var død før 13.03.1396 (DN IV 660). Nær beslektet må imidlertid de to damer i motsatt fall sikkert ha vært.
    Munch oppgir videre at Ulfhild var gift 1. gang med Kolbjørn Torgilsen på Tronstad. Dette vet man imidlertid intet om. Kolbjørn kjennes kun fra en notis i RB (side 106) hvoretter «Þorgyls a Þrondzstadum ok Kolbiorn sun hans» hadde skjenket ½ markebol i Nordre Torestveit til Hofs kirke. Når disse personer levde og hvorvidt Kolbjørn overhodet var gift er fullstendig ubekjent».

    En eldre bror til Herr Torgaut Benediktsen var utvilsomt væpneren Guttorm Benediktsen, som må antas å være oppkalt etter Herr Guttorm Eiriksen. Han nevnes første gang i 1419 og var riksråd 1426 og enda i 1434, men døde antagelig ikke mange år senere.

    Slektskapsforholdet fremgår bl. a. av den omstendighet at både Benedikt [Benkt] Nicolassen, Guttorm Benediktsen og Herr Torgaut Benediktsen eide parter i gården Svidre i Lier (DN IV 554, IV 556, V 685 og V 798, samtidig som de alle førte samme våpenmerke, en bøyd, egentlig vepnet, arm (feilaktig tolket som en bjørnelabb).
   Da dette våpenmerke også ble brukt av Henning Guttormsen – stamfar for Munk'ene i Gudbrandsdalen – er det neppe tvilsomt at denne var sønn til Guttorm Benediktsen. 1

 

  1. Henning Sollied: «Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter - 1. Rømer Gyldenløve», N.S.T. VI (1937-38), side 274-75, 278-79. Engebret Hougen: «Sammenhengen mellom våre bondeslekter og våre middelalderætter», manuskript (1951), side 108. Geirr I. Leistad: «Nesøya og Nesøygodsets eiere i middelalderen og tidlig nytid», Asker og Bærum Historielag, skrift nr. 37 (1997), side 318-19.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30