Gjertrud Guttormsdatter

>
       
f
Guttorm Eiriksen. Født omkring 1285. Død omkring 1349. Sysselmann. Riksråd. Ridder.
m
Elin Olavsdatter. Død omkring 1349.
Gift Torgaut Jonsen [Smør]. Fehirde i Tønsberg.
Død omkring 1375.
Ulvhild Torgautsdatter [Smør]. Født omkring 1360.
Død omkring 1433.

    Gjertruds foreldre var Guttorm Eiriksen (~1285 - ~1349) og
                                         Elin Olavsdatter (~1317 - ~1349).

    "
Slektstavle – Benkestokk-seminaret Meløy 14-15 august 1999, side 26.

    Torgaut og Gjertrud hadde følgende barn (minst):
Ca. 1360: Ulfhild Torgautsdatter, nevnt 1398-1413, gift med Benkt Nicolassen, døde ca. 1433.
Dertil muligens sønnen Klas, riksråd i 1398. Brukte Smørvåpen.

    Geirr I. Leistad i «Nesøya og Nesøygodsets eiere i middelalderen og tidlig nytid», side 340:
  «Donasjoner til kirken og yngre eiendomsforhold peker i retning av at datteren Gjertrud som var gift med Torgaut Jonsson, må ha arvet gods i Lier, omkring Drammensfjorden og i Eiker-Modum-traktene etter sin far, Herr Guttorm. Om disse eiendommene hadde noen hovedgård vet vi ikke, men en ikke urimelig gjetning kunne være en av de store gårdene i Eiker.»

    Henning Sollied skriver at Torgauts hustru utvilsomt må være den «Hustru Gjertrud» som nevnes sammen med ham i Biskop Eysteins jordebok [den «Røde Bok»], side 517.
  «Forskjellige forhold gjør det sannsynlig at Hustru Gjertrud var datter til herr Guttorm Eiriksen og at hun er identisk med den ukjente datter til herr Guttorm som var gift med Bergsvein Baardsen. Er dette riktig, vil det være forklarlig at Fru Elin Bergsveinsdatter og Hustru Ulfhild Torgautsdatter – som altså i såfall har vært halvsøstre – begge skjenker parter i gården Søndre Midaaker på Eiker, henholdsvis 11 og 9 øresbol «j samr jord ok stofue» til Haug kirke (RB side 88). Bergsvein Baardsen nevnes siste gang i et brev fra 1356-57 og er visstnok død kort tid senere.
    Hustru Ulfhild, som synes å være født omkring 1360, kan altså, for tidsregningens skyld, meget vel ha vært datter til Bergsveins enke i et nytt ekteskap.»

    Tore Hermundsson Vigerust – Debattinnlegg på http://forum.arkivverket.no – 16.12.2007 - 17:04:
  «Unnskyld at jeg har villedet noen her. Hvis spørsmålet er om Torgaut Jonsson var i slekt med Agnes Sigurdsdotter, så er det forlengt bekreftet at de må ha vært det. Vi vet ikke nøyaktig på hvilken måte de var i slekt, men slektninger burde de ha vært. Torgaut Jonsson var gift med Gjertrud Guttormsdotter, en datter av herr Guttorm Eiriksson. Herr Guttorm førte våpnet med en rose, samme våpen som herr Sigurd Havtoresson, Agnes' far. I Geirr I Leistads store artikkel om Nesøya i Asker og Bærum historielags skrift 37, 1997, finnes en rekke slektstavler som viser forskningsstatus på forholdet i dag. (En del av det samme finnes i NST.) Geirr tenker seg at Guttorm Eiriksson var sønn av Eirik Hudfat, bror til Jon Ivarsson Raud, som var Sigurd Havtoressons farfar». 1

 

  1. Henning Sollied: «Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middalderslekter - 1. Rømer Gyldenløve», N.S.T. VI (1937-38), side 274-75. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind I (1953), side 29. Geirr I. Leistad: «Nesøya og Nesøygodsets eiere i middelalderen og tidlig nytid», Asker og Bærum Historielag, skrift nr. 37 (1997), side 340.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30