Alethe Kiel Christophersdatter
1795-1878

ff
Kiel Christophersen Strømmen. Født omkring 1725 på Strømmen, Tromsøysund (TR). Død 1788 på Strømmen, Tromsøysund (TR).
fm
Elen Andersdatter Kiil. Født omkring 1731 på Bakkeby, Ullsfjord, Karlsøy (TR). Død 1783 i Strømmen, Tromsøysund (TR).
mf
Nils Mogensen Lanes. Født omkring 1721 på Andsnes, Malangen (TR). Død 1808 på Lanes, Hamnvaag, Malangen (TR). Rydningsmann.
mm
Anne Andersdatter. Født omkring 1710 på Hamnvaag, Malangen (TR). Død 1786 på Lanes, Hamnvaag, Malangen (TR).
f
Christopher Kielsen Strømmen. Født 1758 i Strømmen, Tromsøysund (TR). Død 19.03.1833 i Strømmen, Tromsøysund (TR). Fæstebonde og fisker.
m
Berrit Nilsdatter. Født 1759 på Lanes, Hamnvaag, Malangen (TR). Død 12.11.1825 i Strømmen, Tromsøysund (TR).

Alethe Kiel Christophersdatter. Født 20.06.1795 i Strømmen, Tromsøysund (TR). Død 03.02.1878 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Gift 22.09.1822 i Tromsøysund (TR) 1 Peter Christian Andreassen Kragnæs. Gårdbruker.
Født 1794 på Navaren Ytre, Lenvik (TR).
Døpt 25.05.1794 i Lenvik (TR). 2
Død 25.02.1837 i Lofoten.
Begravet 06.03.1837 i Lofoten. 3
Christopher Kiil Pettersen. Fisker.
Født 20.05.1823 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Døpt 22.06.1823 i Tromsøysund (TR). 4
Død 05.06.1894 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Begravet 11.06.1894 i Tromsøysund (TR). 5
Carl Frederik Pettersen Kragnæs. Leilending og fisker.
Født 29.04.1832 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Døpt 10.06.1832 i Tromsøysund (TR). 6
Død 20.02.1901 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Begravet 01.03.1901 i Storsteinnæs, Tromsøysund (TR). 7

Biografi - Biography

Født 20.06.1795 i Strømmen, Tromsøysund (TR).
Døpt 19.07.1795 i Tromsøysund (TR). 8
Flyttet fra Strømmen, Tromsøysund (TR) til Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Død 03.02.1878 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Begravet 08.02.1878 i Tromsøysund (TR). 9

    Alethe (Allethy) ble døpt 7 søndag efter «Trenitades» (Trefoldighet) i 1795.
Faddere var Niels Monsen, Mons Nielsen, Marren og Aurløv Jolsdatter, alle fra Norfiorden, samt Hana Larsdatter Skuldgammen (Johanna Larsdatter Schulgam, 48 år i 1801).

    Ved folketellingen i 1801 var Alethe (Alit) 7 år. Hun ble konfirmert i juli 1811 og var da 16 år gammel.

    Da Alethe giftet seg med Peter Christian bodde han på Kragnæs og hun på Strømmen. De flyttet antagelig sammen på Kragnæs, da Alethe bodde der da de fikk sønnen Andreas Kildal.

    Alethe og Peter Christian hadde følgende barn (minst):
1823: Christopher Kiil.
1825: Andreas Kildal.
1827: Bertheus Lorentz. Han døde i Vaagnæs av «Alderdomssvaghed» i 1904.
1832: Carl Frederik.

    Andreas Kildal ble født på Kragnæs 15.01.1825. Faddere var Gdbr. Nils Christophersen og Golla Larsdatter Strømmen, Gdbr. Hans M. Christophersen Strømmen, Pigen Berthe Nilsdatter Guldkh... i Maaselven [1 år i 1801, datter til Niels Halsteensen (38 år i 1801) og Anne Oudensdatter (36 år i 1801) på Guldhav, Målselv i Lenvik annekssokn], Gdbr. Anders Hansen Finnæs og Ingeri Christophersdatter ibid (Kirkebok 1821-28, folio 164, nr. 15).
    «Ind. [inderst] Andreas Kildal Pettersen Kragnæs» døde 19.04.1858, 34 år gammel (Kirkebok Tromsøysund nr. 1, folio 215, nr. 13).
    Bertheus Lorentz ble født på Kragnæs 04.06.1827. Faddere var Christopher Kielsen Strømmen, Gm. Kiel Christophersen Strømmen, Pike Ane Johanna Bastiensdatter Strømmen, Gm. Jens Persen Bakkebye [Jens Pedersen var 6 år i 1801, sønn til festebonde Peder Paulsen på Bakkebye], Kone Antonette Andreasdatter Bakkebye [5 år i 1801, datter til Andreas Hansen og Sophia Matthiasdatter (begge 45 år i 1801) på Naveren i Målselv, Lenvik annekssokn under Ibestad (Astafjord)] og Pike Caroline Petersdatter Sand (Kirkebok 1821-28, folio 322, nr. 42).

    Etter at Peder Christian døde i 1837, giftet Alethe seg igjen 16.10.1839 med Christen Andreas Christensen. Hennes alder oppgis feilaktig å være 24 år!
«Ungk. Christen Andreas Christensen Kragnæs - Alder 24 Aar - Faders Navn: Christen Heggelund Christensen.
Enke Aleth Kiil Krphersd. ibid - Alder: 24(!) - Faders Navn: Christopher Kielsen.
Forlovere: Johannes Nilsen Strømmen og Christen Heggelund Christensen Kragnæs».

    Christen Andreas hadde overtatt bygselen av 6 mark i Kragnæs i 1828:


  "
Pantebok Senja og Tromsø, Tromsø tinglag nr. 2, 1809-38, folio 189a.

«Kraknes [Tromsøysundet]:
    Bygselseddel fra propr. Maursund til Christen Heggelund Christensen på 6 mark i denne Gård,
tidligere brukt av Martinus Christensen, lnr. 240, datert 04.06.1828, tinglyst 23.06.1828».

    Etter at Alethe som enke giftet seg med Christen Andreas, overtok han også bygselen etter hennes første mann, Peter Christian Andreassen. Jeg har ikke lykkes å tyde størrelsen på den landsskyld han overtok i henhold til følgende bygselseddel:

  "
Pantebok Tromsø nr. 3, 1838-55, folio 26a.

    «45 Ditto. [Bygselseddel].
Andreas R[øst] Maursund etc: [Proprietair og Ejer af den Søndre Deel av Tromsø Proprietair Jordepart] gjør vitterligt at have bygslet til Christen Anders Christensen 1 ... L. S. [landskyld] i Grd Kragnæs gl Mat 77 nyt Mat 229 i Tromsø Thingl. Beliggende som Peder Andresen ... er fradød(?) og Enken nu gift med ... Christen A. Christensen der har Betalt ... ... Bygsel og naar hermed 1 ... Bruge og Beboe og Enke efter Hand, medens Hun i Enkestand forbliver
...
    Bensjord 24 April 1840. Maursund (L. S. [Litra et Supra])
    ... at er indforstaaet. Christen Andreas Christensen m[ed] p[aaholden] P[end].»

    Ved folketellingen i 1865 bodde Alethe hos sine sønner på Kragnæs, hun var da 75 år gammel. Ved EDB-registreringen av folketellingen kalles hun feilaktig «Mette».

    I 1875 er hun «Føderaadskone» og bor hos sin eldste sønn, Kristoffer, på den ene av Kragnæs-gårdene. Hun har 1 ku og 4 får.

    Alethe døde av «Alderdomssvaghed» i 1878, 83 år gammel. Det oppgis i kirkeboken at hun ble født i 1794. 10

 

 1. Kirkebok Tromsø 1821-28: Gifte, folio 376, nr. 14.
 2. Kirkebok Lenvik nr. 2: «Daab», folio 59.
 3. Kirkebok Tromsø nr. 9, 1837-47: «Begravede og Dødfødte», folio 228, nr. 21.
 4. Kirkebok Tromsø 1821-28: «Fødte Mandkjøn», folio 93, nr. 28.
 5. Kirkebok Tromsøysund nr. 5: «E. Døde», folio 312, nr. 19.
 6. Kirkebok Tromsø 1829-37: «Døbte Drengebørn», folio 348, nr. 39.
 7. Kirkebok Tromsøysund nr. 6: «E. Døde», folio 328, nr. 9.
 8. Kirkebok Tromsø 1787-95: «Døbte», folio 50.
 9. Kirkebok Tromsøysund nr. 3: «D. Begravede og Dødfødte», folio 184, nr. 10.
 10. Folketellingen i 1801, 1902 Tromsø, folio 221a. Kirkebok Tromsø 1806-21: «Confirmander», folio 12. Pantebok Senja og Tromsø, Tromsø tinglag nr. 2, 1809-38, «Tromsø», folio 189a; Tromsø nr. 3, 1839-55, folio 26a. Kirkebok Tromsø 1837-1847: «Ægteviede», folio 184, nr. 32. Folketellingen for 1934 Tromsøysund i 1865 og 1875.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22