Carl Frederik Pettersen Kragnæs
1832-1901
Leilending og fisker.

>
ff
Andreas Hansen Boisen Navaren Ytre. Født 1756 i Aursfjord, Malangen (TR). Død omkring 1831 på Navaren Ytre, Lenvik (TR). Festebonde, lagrettemann.
fm
Sophia Matthiasdatter Kierrisnæs. Født omkring 1758. Død 29.08.1824 på Navaren Ytre, Lenvik (TR).
mf
Christopher Kielsen Strømmen. Født 1758 i Strømmen, Tromsøysund (TR). Død 19.03.1833 i Strømmen, Tromsøysund (TR). Festebonde og fisker.
mm
Berrit Nielsdatter Lanes/Strømmen. Født 1759 på Lanes, Hamnvaag, Malangen (TR). Død 12.11.1825 i Strømmen, Tromsøysund (TR).
f
Peter Christian Andreassen Kragnæs. Født 1794 på Navaren Ytre, Lenvik (TR). Død 25.02.1837 i Lofoten. Gårdbruker.
m
Alethe Kiel Christophersdatter Strømmen/Kragnæs. Født 20.06.1795 i Strømmen, Tromsøysund (TR). Død 03.02.1878 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).

Carl Frederik Pettersen Kragnæs. Født 29.04.1832 på Kragnæs, Tromsøysund (TR). Død 20.02.1901 på Kragnæs, Tromsøysund (TR). Leilending og fisker.
Gift 08.10.1857 i Tromsøysund (TR) 1 Ane Hansdatter Sandøre/Kragnæs. Født 08.11.1831 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR).
Døpt 23.04.1832 i Balsfjord (TR). 2
Død 16.07.1894 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Begravet 21.07.1894 i Tromsøysund (TR). 3
Andrea Kildal Carlsdatter Kragnæs. Gårdmannskone.
Født 14.08.1859 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Døpt 16.10.1859 i Tromsøysund (TR). 4
Død 17.07.1919 i Tromsø (TR). 5
Begravet 23.07.1919 i Tromsø (TR).

Biografi - Biography

Leilending og fisker.
Født 29.04.1832 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Døpt 10.06.1832 i Tromsøysund (TR). 6
Død 20.02.1901 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Begravet 01.03.1901 i Storsteinnæs, Tromsøysund (TR). 7

    Da Carl ble døpt var følgende faddere:
Nils Christophersen Strøm, Inger Christophersdatter Finnæs, Hans Mortensen og Caroline Petersdatter Strømmen, Johan Rubbertsen og Abbelona Christophersdatter.

    Han ble konfirmert i 1848, presten ga karakteren «Lite godt».


  "
Sørover fra Skulgammen på Ringvassøya, sommeren 2003 (foto Alvin Andreassen).

    Carl Fredrik vokste opp på Kragnæs sammen med sine foreldre og søsken hvor også hans far bygslet en del av gården.

    Etter at hans far, Peter Christian Andreassen, døde i Lofoten i 1837, giftet hans mor, Alethe Kiel Christophersdatter, seg 2. gang med Christen Andreas Christensen. Han var sønn til Christen Christensen Hegelund og hadde overtatt bygselen av 6 mark i Kragnæs i 1828. Han overtok også bygselen etter Peter Chrstian i 1840.

    Carl Fredrik og Ane giftet seg i 1857. De var søskenbarn, men kirkeboken har ingen anførsel om dette når de giftet seg. Forlovere var Nicolai Johannesen og Ole Sivert Zakariassen. Cal Fredrik var da 26 år gammel.

    Etter at morens 2. mann også døde, oppga hun den samlede bygsel til to av sine sønner, Carl Frederik og Christopher.

  "
Pantebok Tromsø nr. 4, 1855-66, folio 133b.

    «No. 32. Bygselseddel:
{Samme} [Hans Andreas Moursund Eier af den Søndre Deel af Tromsßen proprietair Jordegods] Giør vitterligt, at have bygslet til Carl Petersen 12 merker Fiskes Landskyld, nye Skyld 3 ort 22 sk. i Gaarden Kraknæs, MatNo. 131, LøbeNo. 237 i Tromsø Thinglag, som Christen Andreas Christensens Enke har opsagt til hand. Den accorderende Bygsel er betalt: Thi maa Carl Pettersen og Enke efter hand medens hun i sin Enkestand forbliver, bruge Jorden paa følgende Betingelser.
1. - 3. {Ligesom for ovenst No. 31} [viser til et tidligere tinglyst skifte]
4. ....
...
Bensjord 27 Mai 1858.
    Hans A. Moursund (L. S. [Litra et Supra])
NB. Landskyldsl..g og ... fulgte, Fædste med Paategning.
En ligelydende Bygselseddel har ieg modtaget,
hvis indhold ieg i alle Dele forbinder til at efterkomme.
    Carl F. Pettersen.»
Hans bror, Christopher, fikk samtidig bykselseddel (No. 33) på den annen halvdel av Kragnæs (løpenummer 238).

    I 1865 var Carl leilending og fisker på gården Kragnæs (matr.nr. 237 og 238) i Kvalsund krets, Tromsøysund prestegjeld. Det var 1 hus på gården, han hadde 1 hest 7 kuer og 3 får. Utseden var 1½ tønne poteter.

    I tillegg til hans bror og dennes kone, hadde han hos seg «brorens datter», Alette P. Berthensd??, født ca. 1858, Johanne H. Andreasdatter, født ca. 1852, «til Opfostring», og tjenestepiken Inger S. Eliasdatter, født ca. 1842.

    I 1875 bodde familien fortsatt på Kragnæs (matr. nr. 237). Brorens bruk var Kragnæs (matr. nr. 238), så gården må ha blitt delt. Deres mor, Alette, bor hos hans eldre bror, ChKristopher, på nabogården. Carl Fredrik hadde 1 hest, 4 kuer, 1 kalv og 10 får. Utseden var 1 tønne poteter.

    I 1879 skjøter så A. Moursund gårdsparten i Kragnæs til Carl Frederik for kr. 875 uten bygninger:

  "
Pantebok Tromsø nr. 6, 1874-79, folio 342a-342b.

    «Vaarthinget for Tromsøsundets Thinglag den 12te Juni 1879.
    4. Skjøde.
    Undertegnede Sagfører A. Moursund paa min Fader H. A. Moursunds Vegne ifølge thinglæst Fuldmagt skjøder og sælger herved til sidste Leilænding Karl Pettersen Gaardparten Kraknæs i Tromsøsundet Matr. No. 131, Løbe No. 237 af revideret Skyld 3 ort 22 Skill. uden Huse for en Kjøbesum af 875, otte Hundrede fem og sytti Kroner som er afgjort dermed at kr. 680 er betalt Kontant og for Resten udstedt behørigt Bevis. Thi skal bemeldte Gaardpart følge og tilhøre Kjøberen med de Rettigheder og Forpligtelser, hermed jeg hidtil har eiet den. Det attesteres, at den tidligere Bygselmand og Kaarmand Kristen A. Kristensen og Kone ere døde.
    Tromsø den 12 Juni 1879. A. Moursund.»

    17.09.1881 skjøter Carl Frederik sin del av Kraknæs (bruksnr. 1, løpenr. 237) til svigersønnen Nils Andreas Nilsen for kr. 875 med kår for selgeren og hans hustru.

    Ved folketellingen i 1900 bodde Carl Frederik som «Karmand» hos sin datter og svigersønn på Kragnæs.

    Carl Frederik døde av «Hjirneslag» i 1901, nær 69 år gammel. 8

 

 1. Kirkebok Tromsøysund nr. 1: «C. Ægteviede», folio 167, nr. 6.
 2. Kirkebok Tromsø 1829-37: «Døbte Pigebørn», folio 339.
 3. Kirkebok Tromsøysund nr. 5: «E. Døde», folio 313, nr. 32.
 4. Kirkebok Tromsøysund nr. 1 1856-67: «A. Døbte» 1859, folio 29. nr.36 og klokkerbok Tromsøysund nr. 1: «A. Døbte», folio 16, nr. 86.
 5. Klokkerbok Tromsø nr. 9, 1915-25: «E Døde» 1919, folio 453, nr. 43.
 6. Kirkebok Tromsø 1829-37: «Døbte Drengebørn», folio 348, nr. 39.
 7. Kirkebok Tromsøysund nr. 6: «E. Døde», folio 328, nr. 9.
 8. Kirkebok Tromsø 1848-55: «B. Confirmerede», folio 134, nr. 39. Folketellingene for 1934 Tromsøysund i 1865, 1875 og 1900. Pantebok Tromsø nr. 4, 1855-66, folio 133b; Tromsø nr. 6, 1874-79, folio 342a-342b.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11